เนื้องอกบนเส้นประสาทหู (Acoustic Neuroma)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 28/08/2019 . 4 mins read
Share now

เนื้องอกบนเส้นประสาทหูคืออะไร

เนื้องอกบนเส้นประสาทหู หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Vestibular schwannoma เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้อร้ายหรือมะเร็ง เนื้องอกนี้ส่งผลกระทบกับเส้นประสาทที่เชื่อมต่อจากหูไปยังสมอง เส้นประสาทนี้มีชื่อเรียกว่า เส้นประสาทคู่ที่ 8 (Vestibular nerve) เนื้องอกนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเซลล์ที่อยู่รอบๆ เส้นประสาทคู่ที่ 8 เซลล์เหล่านั้นเรียกว่าเซลล์ชวานน์ (Schwann Cells) หากเกิดเนื้องอกชนิดนี้ขึ้นมา อาจส่งผลให้สูญเสียการได้ยิน หูอื้อ เวียนหัว และมีปัญหากับการทรงตัว เนื้องอกนี้อาจเกิดในหูข้างเดียว หรือทั้งสองข้างเลยก็ได้

เนื้องอกบนเส้นประสาทหูพบบ่อยแค่ไหน

เนื้องอกบนเส้นประสาทหูเป็นโรคที่พบได้น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนที่มีอายุตั้งแต่ 30-60 ปี คุณสามารถลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดเนื้องอกบนเส้นประสาทหูได้ ปรึกษาแพทย์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รู้จักกับอาการของโรค

เนื้องอกบนเส้นประสาทหูทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้าง
อาการที่พบมากที่สุดในจำนวน 90% ของผู้ป่วยคือการสูญเสียการได้ยิน อาการจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จนสูญเสียการได้ยินไปทั้งหมด อาการอื่นๆ ที่พบได้แก่ การสูญเสียสมดุลในการทรงตัว และอาการหูอื้อ (ได้ยินเสียงวิ้ง ๆ ในหู) นอกจากนี้ เนื้องอกอาจกดทับบนเส้นประสาท ทำให้ไร้ความรู้สึก เหน็บชาบนใบหน้า หรือเป็นอัมพาตที่ใบหน้า (ไม่สามารถแสดงสีหน้าใดๆ ได้) ถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นจนกินพื้นที่ในสมองก็จะทำให้ปวดหัว เดินเหินได้เชื่องช้างุ่มง่ามและสับสน นอกจากนี้อาจมีอาการอื่น ๆ อีกที่ไม่ได้กล่าวถึง หากมีข้อสงสัยเรื่องอาการของโรค โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ควรไปพบหมอเมื่อไร

หากคุณมีอาการใดๆ ที่สื่อว่าจะเป็นเนื้องอกบนเส้นประสาทหู คุณควรไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยโรค รีบบอกแพทย์หากคุณรู้สึกทรมานกับอาการต่างๆ ได้แก่ การสูญเสียการได้ยินที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว ปัญหาการกลืน เหน็บชา ไร้ความรู้สึก ชาที่หน้าด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับอาการเวียนหัว ปวดหัว หรืออาการอื่นๆ

รู้จักกับสาเหตุของโรค

เนื้องอกบนเส้นประสาทหูเกิดจากอะไร
เนื้องอกบนเส้นประสาทหูเกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเซลล์ชวานน์ (การเติบโตของเนื้องอก) ที่อยู่รอบ ๆ เส้นประสาทคู่ที่ 8 ซึ่งยีนบนโครโมโซมคู่ที่ 22 มีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์เหล่านี้ เนื้องอกเกิดขึ้นเนื่องการยีนนี้ทำงานผิดปกติ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่ทำให้ทราบได้ว่าสาเหตุที่ยีนทำงานผิดปกติคืออะไร ผู้วิจัยพบว่าเนื้องอกบนเส้นประสาทหูมีสองประเภท ประเภทแรกเกิดขึ้นกับหูข้างเดียวและไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม ส่วนประเภทที่สองเกิดขึ้นกับหูทั้งสองข้าง และเป็นโรคทางพันธุกรรม ซึ่งประเภทที่สองนี้มีความเกี่ยวเนื่องจากการทำงานผิดปกติของยีน เนื้องอกบนเส้นประสาทหูไม่ใช่โรคติดต่อ จึงไม่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเนื้องอกบนเส้นประสาทหู

รู้จักกับปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยใดที่เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเนื้องอกบนเส้นประสาทหู
มีปัจจัยเสี่ยงไม่กี่ปัจจัยที่ทำให้เกิดเนื้องอกบนเส้นประสาทหู ปัจจัยแรกคือพ่อแม่ของผู้ป่วยมีเนื้องอกบนเส้นประสาทหูประเภทที่สองซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของยีน อีกปัจจัยหนึ่งคือ การได้รับรังสีบริเวณศีรษะและคอในตอนเด็ก ปรึกษาแพทย์หากคุณคิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเนื้องอกบนเส้นประสาทหู

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษา
ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถใช้แทนคำวินิจฉัยทางแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

วินิจฉัยเนื้องอกบนเส้นประสาทหูอย่างไร
ถ้าคุณมีอาการใดที่บ่งบอกว่าจะเป็นเนื้องอกบนเส้นประสาทหู แพทย์จะตรวจร่างกาย ตรวจเรื่องประสาท และทดสอบการได้ยิน การตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ สำคัญมาก แพทย์จะได้สแกน MRI หรือใช้ CT สแกน เพื่อตรวจหาเนื้องอกบนเส้นประสาทหู

การรักษาเนื้องอกบนเส้นประสาทหูเป็นอย่างไร
การรักษาเนื้องอกบนเส้นประสาทหูขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกและระดับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น รักษาได้โดยการตรวจอย่างต่อเนื่อง การผ่าตัด และการฉายรังสี

หากเนื้องอกยังมีขนาดเล็ก และยังไม่เกิดอาการ วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือตรวจอย่างต่อเนื่อง แพทย์จะตรวจและทดสอบการได้ยินทุก ๆ 6-12 เดือน หากเริ่มเกิดอาการของโรค ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

การผ่าตัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการรักษา สำหรับเนื้องอกที่ยังมีขนาดเล็ก การผ่าตัดเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุด หากเนื้องอกขยายใหญ่ไปใกล้สมองและเส้นประสาทเฟเชียล (Facial nerves) การผ่าตัดจะเป็นวิธีที่เสี่ยงและอันตรายเกินไป ซ้ำยังเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อันได้แก่

 • น้ำหล่อเลี้ยงสมองรั่วไหลทางแผลที่เกิดจากการผ่าตัด
 • สูญเสียการได้ยิน
 • กล้ามเนื้อหน้าอ่อนกำลัง
 • กล้ามเนื้อหน้าไม่มีความรู้สึก
 • เกิดเสียงวิ้งในหู
 • เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว
 • การปวดหัวเรื้อรัง
 • การติดเชื้อของน้ำหล่อเลี้ยงสมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ)

วิธีรักษาที่ใช้ทดแทนคือการฉายรังสี เรียกว่า แกมมาไนฟ์ (Gamma knife radiosurgery) วิธีนี้จะใช้รังสีแกมมาที่มีความเข้มข้นสูงฉายไปยังเนื้องอกโดยตรงเพื่อลดขนาดของเนื้องอก ซึ่งวิธีนี้จะไม่ใช้กับเนื้องอกขนาดใหญ่ บางครั้งวิธีนี้อาจเป็นวิธีที่ดีกว่าหากผู้ป่วยมีอายุมาก สุขภาพไม่ดีนัก หรือมีเนื้องอกที่ส่งผลกระทบต่อหูทั้งสองข้าง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทราบวิธีการรักษาที่เหมาะสม

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

คุณควรสังเกตภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการกำจัดเนื้องอก เพราะเส้นประสาทที่ควบคุมเรื่องการได้ยิน การทรงตัว และเส้นประสาทส่วนหน้าอาจถูกตัดขาดไประหว่างผ่าตัด อย่างไรก็ตาม หากปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตดังวิธีต่อไปนี้จะช่วยไม่ให้เนื้องอกเติบโตขึ้น

 • เข้ารับการตรวจเพื่อติดตามผลตามที่แพทย์นัดไว้
 • ไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจโรค สังเกตอาการ และให้การรักษาเพื่อไม่ให้เนื้องอกเติบโตขึ้นอีก
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ใช้วิธีการรักษาแบบอีกนอกจากที่แพทย์รักษา หรือไม่ใช้ยาที่แพทย์สั่ง

หากคุณมีข้อสงสัย ปรึกษาแพทย์เพื่อทำทราบเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ควันไฟป่า ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรรับมือหรือป้องกันอย่างไร

เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าที่มีบริเวณกว้าง ก็มักจะทำให้เกิด ควันไฟป่า ขึ้น ซึ่งหากว่าสูดดมควันเหล่านี้เข้าไปมาก ๆ ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภพและร่างกายของคุณได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

โบท็อกซ์สำหรับผู้ชาย กับสิ่งที่ควรรู้ก่อนรับการฉีด

โบท็อกซ์เป็นที่นิยมในหมู่ผู้หญิง แต่ผู้ชายก็สามารถฉีดโบท็อกซ์ได้ ทำไม โบท็อกซ์สำหรับผู้ชาย ถึงกลายเป็นที่นิยม บริเวณไหนที่ผู้ชายนิยมฉีดกันบ้าง ต้องติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

กลุ่มอาการเส้นประสาทกดทับข้อมือ (Carpal tunnel syndrome)

กลุ่มอาการเส้นประสาทกดทับข้อมือ (Carpal tunnel syndrome) เกิดขึ้นจากการกดทับของเส้นประสาทมีเดียน ทำให้มือเกิดอาการเหน็บชา หรืออ่อนแรง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

สัญญาณเตือนว่าควรพบนักบำบัด สามารถสังเกตได้อย่างไรบ้าง

หลายคนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของจิตเภท และบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะกำลังเป็นโรคจิตเภทอยู่ ดังนั้น ลองมาดู สัญญาณเตือนว่าควรพบนักบำบัด กันหรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย