เครื่องคำนวณน้ำหนักตัวระหว่างตั้งครรภ์ (Pregnancy Weight Gain Calculator)

น้ำหนักเพิ่มระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องปกติสำหรับคุณแม่ทุกท่าน วันนี้ Hello คุณหมอ มาพร้อมกับเครื่องมือคำนวณน้ำหนักที่ควรเพิ่มหรือลดระหว่างตั้งครรภ์เพื่อให้คุณแม่ได้ดูแลตัวเองและลูกน้อยได้ง่ายขึ้น
START

ค่าดัชนีมวลรวมของร่างกาย

คุณแม่ที่ต้องการเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์อย่าลืมมาลองใช้เครื่องมือของเราที่ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบ และคำนวณน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์ที่สามารถเพิ่มหรือลดได้

1

คุณแม่หลายๆ คนอาจมีกังวลบ้าง เรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเวลาตั้งครรภ์ โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้ายที่น้ำหนักของคุณแม่ควรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเพิ่มของน้ำหนักควรเพิ่มตามลำดับดังนี้

  • ในไตรมาสแรก น้ำหนักไม่ควรเพิ่มขึ้นมากเกินไป ควรเพิ่มขึ้นเพียง 0-2 กิโลกรัมเท่านั้น
  • ในไตรมาสที่สองและสาม จะเป็นช่วงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ดังนั้นน้ำหนักของคุณแม่ควรเพิ่มขึ้นอย่างคงที่และต่อเนื่อง โดยน้ำหนักควรเพิ่มขึ้นเดือนละ 1-2 กิโลกรัม

แต่ทั้งนี้ อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักคุณแม่เป็นอัตราเฉลี่ยโดยทั่วไป อย่าลืมปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าควรเพิ่มน้ำหนักหรือลดน้ำหนักระหว่างตั้งครรภ์อย่างไรบ้าง

น้ำหนักทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์นั้นควรจะสัมพันธ์กับน้ำหนักในช่วงก่อนเริ่มตั้งครรภ์ด้วย สำหรับผู้หญิงที่มีน้ำหนักช่วงก่อนตั้งครรภ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควรจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 11-15 กิโลกรัมระหว่างตั้งครรภ์ สำหรับผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือต่ำกว่ามาตรฐานในช่วงก่อนตั้งครรภ์ควรจะปรึกษาแพทย์เรื่องน้ำหนักในช่วงตั้งครรภ์อีกครั้ง

หมายเหตุ

เครื่องมือสุขภาพนี้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจวัดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยโรคแต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาด้านสุขภาพ หากมีปัญหาสุขภาเร่งด่วน เราแนะนำให้คุณรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ www.hellokhunmor.com

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด