เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ใช้เพื่อระบุว่า น้ำหนักของคุณอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดี เมื่อเทียบกับส่วนสูงของตัวเองหรือไม่
เพื่อช่วยให้เราคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายได้ถูกต้อง โปรดตอบถามต่อไปนี้ ...
 
Please enter your height in cm
กรุณาใส่น้ำหนักของคุณเป็นกิโลกรัม

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) คืออะไร

ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เป็นการประมาณค่าของไขมันในร่างกาย ตามความสูงและน้ำหนัก แต่การวัดค่าดัชนีมวลกายไม่ใช่การวัดค่าไขมันในร่างกายโดยตรง แต่เป็นการประมาณค่าโดยใช้สมการแทนค่า ซึ่งค่าดัชนีมวลกายที่ได้จากการคำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงสามารถบอกได้ว่าน้ำหนักนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

ค่าดัชนีมวลกายสูง อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าค่าไขมันในร่างกายมากเกินไป แต่หากค่าดัชนีมวลกายต่ำอาจเป็นสัญญาณว่ามีไขมันในร่างกายน้อยเกินไป ยิ่งค่าดัชนีมวลกายของคุณสูงขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ได้มากขึ้นเท่านั้น ปัญหาสุขภาพไม่ได้เกิดขึ้นจากค่าดัชนีมวลกายสูงอย่างเดียว เพราะการมีค่าดัชนีมวลกายต่ำมาก ก็สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้เช่นกัน เช่น การสูญเสียมวลกระดูก ระบบภูมิคุ้มกันมีปัญหา โรคโลหิตจาง

ในขณะเดียวกัน การคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็เป็นประโยชน์ในการคัดกรองเด็กและผู้ใหญ่เพื่อหาภาวะน้ำหนักตัวเกิน แต่ก็มีข้อจำกัดว่า ค่าดัชนีมวลกาย อาจจะมีการประเมินค่าหรือปริมาณไขมันในร่างกายที่สูงเกินไป ในนักกีฬาและคนอื่น ๆ ที่มีกล้ามเนื้อมาก

ค่าดัชนีมวลกายสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถตีความค่าดัชนีมวลกายได้ตามสถานะน้ำหนักมาตรฐานต่อไปนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเหมือนกันสำหรับผู้ชายและผู้หญิงทุกวัยและทุกประเภทร่างกาย

ค่าสถานะน้ำหนัก BMI

  • ต่ำกว่า 18.5 : น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
  • 18.5 – 24.9 : ปกติ
  • 25.0 – 29.9 : น้ำหนักเกิน
  • มากกว่า 30.0 : เสี่ยงเป็นโรคอ้วน

ค่าดัชนีมวลกายในเด็ก

เด็กและวัยรุ่นมีการใช้ค่าดัชนีมวลกายสูตรเดียวกัน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอายุและเพศ เพราะปริมาณไขมันในร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างกันในเด็กชาย และเด็กหญิง โดยเด็กผู้หญิงมักจะมีระดับไขมันในร่างกายสูงกว่าและมีการพัฒนาเร็วกว่าเด็กผู้ชาย ซึ่งตารางต่อไปนี้ เป็นการแสดงช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์สำหรับแต่ละสถานะน้ำหนัก

สถานะน้ำหนักเปอร์เซ็นไทล์

  • ต่ำกว่า 5 : ต่ำกว่าเกณฑ์
  • 5 – 85 : น้ำหนักปกติหรือมีสุขภาพดี
  • 85 – 95 : น้ำหนักเกินมาตราฐาน
  • มากกว่า 95 : โรคอ้วน

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มเติม คลิก

หมายเหตุ

เครื่องมือสุขภาพนี้เป็นเพียงเครื่องมือตรวจวัดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้วินิจฉัยโรคแต่อย่างใด เราแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาด้านสุขภาพ หากมีปัญหาสุขภาเร่งด่วน เราแนะนำให้คุณรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ www.hellokhunmor.com

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด