เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR)

อัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR) แสดงปริมาณแคลอรี่รวมที่ร่างกายต้องการนำไปใช้ เพื่อให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ รวมถึงการหายใจ
เพื่อช่วยให้เราคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานได้ถูกต้อง เราต้องการข้อมูลดังต่อไปนี้ ...
 
ชาย
หญิง
ระบุเพศ
Please enter your height in cm
Please enter your weight in kg
Please enter your age

อะไรคืออัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR)

อัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR) คืออัตราของแคลอรี่รวมที่ร่างกายต้องการนำไปใช้  ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงานทั่วไป พลังงานที่ใช้ในการหายใจ และพลังงานในช่วงการเต้นของหัวใจ อัตราการเผาผลาญพลังงานไม่ได้มีแต่ในกิจกรรมทางร่างกายเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อร่างกายต้องการพลังงานให้กับกิจกรรมง่าย ๆ อย่างเช่น การเดิน หรือการทำอะไรในชีวิตประจำวัน ปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการใช้ในแต่ละวันก็จะสูงขึ้นกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR) (คลิกที่บทความเกี่ยวกับ BMR ได้ที่นี่)

 

คุณต้องใช้แคลอรี่เท่าไร

แคลอรี่เป็นหน่วยพลังงานอย่างหนึ่ง เราต้องการแคลอรี่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ หากปราศจากแคลอรี่แล้ว เซลล์ในร่างกายของเราจะไม่ทำงาน รวมทั้งหัวใจก็จะหยุดเต้นด้วย เราได้พลังงานนี้จากอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป การบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูง หรือมากเกินความต้องการของร่างกาย ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อหัวใจหลายๆ อย่าง

ความต้องการแคลอรี่คือจำนวนแคลอรี่ที่จำเป็นในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ หากคุณทราบว่าร่างกายตัวเองต้องการแคลอรี่ต่อวันเท่าไร คุณสามารถวางแผนการควบคุมอาหารและการกินในแต่ละมื้อได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการแคลอรี่ (คลิกที่บทความเกี่ยวกับแคลอรี่ได้ที่นี่)

 

ในอาหารของคุณมีแคลอรี่มากแค่ไหน

ใช้ตารางนี้เพื่อคำนวณว่าคุณต้องการแคลอรี่จากอาหารและเครื่องดื่มต่อวันมากน้อยแค่ไหน

ตารางต่อไปนี้แสดงปริมาณแคลอรี่ในอาหารที่หาซื้อได้ทั่วไป