เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอดนี้สามารถช่วยให้คุณทราบกำหนดวันคลอดโดยประมาณได้
Find Out

เลือกวิธีการคำนวณ

โดยปกติแล้ว การตั้งครรภ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 38-40 สัปดาห์ ดังนั้น การที่เราจะรู้กำหนดคลอดได้จึงมักใช้วิธีการนับวันให้ครบ 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีประจำเดือน อีกวิธีหนึ่งคือการนับย้อนหลังไป 3 เดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบการมีประจำเดือนรอบล่าสุด และบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน ยกตัวอย่างเช่น หากประจำเดือนครั้งล่าสุดเริ่มมาในวันที่ 11 เมษายน ก็ให้คุณนับย้อนกลับไป 3 เดือน จนถึงวันที่ 11 มกราคม แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน จะเท่ากับ กำหนดคลอดของคุณน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณวันที่ 18 มกราคม ของปีถัดไป วิธีการคำนวณนี้คือวิธีการที่แพทย์ใช้เพื่อกำหนดวันคลอด และเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่โปรดจำไว้เสมอว่า การคลอดก่อนหรือหลังกำหนดคลอด 1-2 สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ

สำหรับผู้หญิงมีประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอ การกำหนดวันคลอดนั้นก็คำนวณโดยขึ้นอยู่กับวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งล่าสุด แต่สำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือไม่สม่ำเสมอ วิธีการคำนวณโดยใช้วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งล่าสุดอาจจะใช้ไม่ได้ แต่เนื่องจากการคำนวณกำหนดคลอดที่เชื่อถือได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ คุณและแพทย์อาจสามารถใช้วิธีการคำนวณโดยนับวันที่มีการปฏิสนธิแทน แล้วบวกเพิ่มอีก 266 วัน เพื่อให้ได้วันที่คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นกำหนดคลอดของคุณ

หากคุณเป็นผู้ที่ตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คุณสามารถคำนวณกำหนดคลอดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยคำนวณจากวันที่ฝังตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกแทน

ฉันจะกำหนดวันคลอดได้ไหม

ไม่ว่าคุณจะพยายามหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วงหน้าร้อนที่อบอ้าว หรือเป็นคุณครูที่อยากมีเวลาให้ลูกน้อยอย่างเต็มที่ที่สุด คุณก็สามารถหาช่วงเวลาการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมได้ เพื่อวางแผนกำหนดคลอดที่ต้องการ แต่ถึงแม้ว่าคุณจะโชคดี ได้ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่ต้องการจริง ๆ คุณก็อาจจะไม่สามารถระบุวันคลอดที่แน่ชัดได้อยู่ดี