ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การแพ้อาหาร ที่พ่อแม่ควรรู้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

    ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การแพ้อาหาร ที่พ่อแม่ควรรู้

    การแพ้อาหาร (Food allergy) เป็นอาการแพ้ที่เกิดขึ้น เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเริ่มรู้สึกว่าแพ้อาหารบางชนิด ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สารที่กระตุ้นอาการแพ้เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (allergens) ในงานวิจัยพบว่ามีเด็กร้อยละ 4-6 และผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ้อาหาร นอกจากนี้ ยังสามารถพบอาการการแพ้อาหาร ในทารกและเด็กได้เช่นกัน

    ประเภท การแพ้อาหาร

    การแพ้อาหารมี 2 ประเภท ได้แก่

    • ประเภท IgE mediated อาการแพ้ชนิดนี้ เกิดขึ้นในแบบที่สัมพันธ์กับการปล่อยแอนติบอดี IgE จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แอนติบอดีเหล่านี้ จะมีปฏิกิริยากับอาหารบางชนิด
    • ประเภท Non-IgE mediated ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อส่วนอื่นๆ ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีปฏิกิริยาต่ออาหารบางชนิด การแพ้อาหารชนิดนี้ ไม่ทำให้ร่างกายกระตุ้นแอนติบอดี IgE

    แพ้อาหารมีอาการอย่างไร

    เมื่อเด็กแพ้อาหาร อาการต่างๆ มักพบได้ที่ผิวหนัง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ อาการที่พบได้มากที่สุด ได้แก่

    • อาเจียน ท้องร่วง หรือเป็นตะคริวที่ท้อง และปวดท้อง
    • มีผื่นแดงหรือลมพิษ
    • มีอาการบวมที่ลิ้น ริมฝีปาก ลำคอ หรือมีอาการคันในปาก ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการพูด หรือหายใจ
    • มีอาการแน่นที่คอ หายใจลำบาก
    • หายใจมีเสียง
    • ชีพจรต่ำ ทำให้ความดันโลหิตลดลง
    • เวียนศีรษะ
    • ผิวหนังอาจเป็นสีซีดหรือสีฟ้า
    • อาการแพ้ดังกล่าว มักเกิดขึ้นกับอวัยวะของร่างกาย มากกว่าหนึ่งอวัยวะ และสามารถมีอาการแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออาการแพ้เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เนื่องจากอาการดังกล่าวอาจทำให้เสียชีวิตได้

    อาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้

    ในการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดใดก็ตาม สามารถเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ได้ อย่างไรก็ดี สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 90 ของการแพ้อาหารทั้งหมดในเด็ก

    การรักษาหลัก ของการแพ้อาหาร ก็คือ การหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ โดยควรอ่านฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารอย่างระมัดระวัง เพื่อดูส่วนประกอบอย่างชัดเจน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ได้

    Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

    Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

    ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

    ทีม Hello คุณหมอ


    เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

    โฆษณา

    คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

    โฆษณา
    โฆษณา
    โฆษณา