มะเร็งกระดูก

ความผิดปกติด้านการเจริญเติบโตของเซลล์กระดูก หรือที่เราเรียกกันว่า มะเร็งกระดูก สามารถเกิดขึ้นกับกระดูกส่วนใดในร่างกายก็ได้ และมักจะยากต่อการสังเกต กว่าที่เราจะทราบว่าเป็นโรคมะเร็งกระดูก มะเร็งก็อาจจะลุกลามจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งกระดูก ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งกระดูก

การรักษามะเร็งกระดูก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระดูก ดังนั้น ก่อนเข้ารับการรักษา คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาแต่ละประเภท เพื่อเตรียมพร้อมในการรับการรักษามะเร็งกระดูกต่อไป วันนี้เราจึงมีความรู้ดี ๆ มาแชร์ เพื่อให้คุณเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งกระดูกของคุณ ระยะมะเร็งกระดูก การกำหนดระยะของมะเร็ง เป็นวิธีที่จะช่วยการกำหนดแนวทางการรักษาในการรักษาได้ดีที่สุด เมื่อกำหนดระยะของมะเร็งแล้ว จะทำให้แพทย์สามารถประเมินและกำหนดแนวทางการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกแต่ละบุคคล สำหรับปัจจัยที่แพทย์ใช้ในการกำหนดระยะของมะเร็งกระดูก มีดังนี้ ขนาดของเนื้องอก มะเร็งเจริญเติบโตเร็วแค่ไหน จำนวนกระดูกที่ได้รับผลกระทบ การแพร่กระจายของมะเร็ง การรักษามะเร็งกระดูก มีอะไรบ้าง เมื่อแพทย์ทำการกำหนดระยะมะเร็งกระดูกของผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเริ่มทำการรักษาแพทย์จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ร่วมด้วย ชนิดของมะเร็งกระดูก ตำแหน่งและขนาดของมะเร็งกระดูก อายุและสุขภาพของผู้ป่วย การรักษามะเร็งกระดูกจะทำการรักษาเพื่อควบคุมอาการและเนื้องอกไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ และทำให้อาการของผู้ป่วยทุเลาลงไปด้วย ในขั้นต้น การรักษามะเร็งกระดูกเป็นอะไรที่ซับซ้อนและต้องใช้การพิจารณาจากแพทย์ในหลายส่วน การให้ยารักษาหรือวิธีการรักษาต่าง ๆ ย่อมต้องคำนึงถึงสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย เนื่องจาก การให้เคมีบำบัดและรังสีอาจส่งผลต่อหัวใจและไตของผู้ป่วย การรักษาอาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต จึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับการรักษา หากกระดูกอ่อนแอ กระดูกอาจแตกหักได้ระหว่างการรักษา แพทย์จะทำการใส่เฝือกหรือใช้ไม้ค้ำยัน เพื่อรองรับกระดูกก่อน เมื่อพิจารณาในส่วนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว วิธีการรักษามะเร็งกระดูกก็มีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ การผ่าตัด การผ่าตัดมะเร็งกระดูกมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็ง การผ่าตัดรักษาแขนขา แพทย์จะทำการกำจัดส่วนที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งกระดูกออก และอาจเอาส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบออกด้วยเล็กน้อย เพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำ กระดูกที่ถูกกำจัดออกจะมีการแทนที่ด้วยการปลูกถ่ายโลหะหรือการปลูกถ่ายกระดูก นั่นคือ การนำกระดูกที่แข็งแรงจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมาแทนที่ในส่วนที่หายไป เมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแพทย์จะสั่งจ่ายยา เพื่อระงับความเจ็บปวดและลดการติดเชื้อในกระดูกกับอวัยวะเทียม การผ่าตัดโดยการตัดแขนขาออก ในบางกรณี มะเร็งมีประมาณมากเกินไปจนทำให้การผ่าตัดเอามะเร็งทั้งหมดออกเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อแขนขา จึงจำเป็นต้องตัดออก หลังจากการผ่าตัดแพทย์จะสั่งจ่ายยา เพื่อลดความเจ็บปวดและแนะนำวิธีดูแลบริเวณผ่าตัด หลังจากแผลผ่าตัดหายดีแล้วคุณอาจจะได้รับการใส่ขาหรือแขนเทียม เพื่อทดแทนและช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น การผ่าตัดส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย กระดูกเชิงกราน จะได้รับการผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นมะเร็งและบริเวณโดยรอบออก เพื่อลดโอกาสกลับมาเป็นอีกและอาจมีการปลูกถ่ายกระดูกใหม่ด้วย กรามหรือกระดูกโหนกแก้ม แพทย์จะทำการเอากระดูกที่เป็นมะเร็งออกและนำกระดูกจากส่วนอื่น ๆ ในร่างกายมาทดแทน […]

หัวข้อ มะเร็งกระดูก เพิ่มเติม