มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ในบรรดาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือ มะเร็งที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มนี้ ที่ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัด หรืออาการเจ็บขณะปัสสาวะ เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ได้ที่นี่