home

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ในบรรดาโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คือ มะเร็งที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มนี้ ที่ส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัด หรืออาการเจ็บขณะปัสสาวะ เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

หลังจากที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมิน การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เพื่อกำหนดวิธีการรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง สำหรับวิธีการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันในบทความนี้ การแพร่กระจายของโรคมะเร็ง โดยปกติแล้ว การะแพร่กระจายของโรคมะเร็ง สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ เนื้อเยื่อ มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยการเติบโตไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ระบบน้ำเหลือง มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยเข้าไปในระบบน้ำเหลือง มะเร็งจะเดินทางผ่านท่อน้ำเหลืองไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เลือด มะเร็งแพร่กระจายจากจุดเริ่มต้น โดยการเข้าสู่กระแสเลือด มะเร็งจะแพร่กระจายผ่านทางหลอดเลือดไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ระดับของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจำแนกตามลักษณะที่เซลล์มะเร็งปรากฏขึ้นเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเรียกว่า “ระดับของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ” แพทย์อาจจะอธิบายมะเร็งกระเพาะปัสสาวะว่าเป็นระดับต่ำหรือระดังสูง โดยแต่ละระดับมีคำอธิบายดังนี้ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระดับต่ำ มะเร็งชนิดนี้มีเซลล์มะเร็งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเซลล์ปกติมากที่สุด เนื้องอกที่พบจะอยู่ในระดับต่ำ เจริญเติบโตช้า และมีโอกาสน้อยที่จะกระจายไปยังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะมากกว่าเนื้องอกระดับสูง โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระดับสูง มะเร็งชนิดนี้มีเซลล์ที่มีลักษณะผิดปกติและมีความแตกต่างกับเนื้อเยื่อที่ปรากฏตามปกติ เนื้องอกระดับสูงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตเร็วกว่าเนื้องอกระดับต่ำ และอาจมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปยังผนังกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่น ๆ การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง การรักษามักจะแตกต่างกันระหว่าง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะกลุ่มที่มักจะไม่มีการลุกลาม (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer) และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกลุ่มที่มีการลุกลาม (Muscle Invasive Bladder Cancer) การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ กลุ่มที่มักจะไม่มีการลุกลาม (Non-Muscle […]

หัวข้อ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เพิ่มเติม

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

อาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ กับอาการของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักจะมีอาการหลาย ๆ อย่างที่คล้ายกัน จึงทำให้คุณผู้หญิงหลายคนมองข้ามอาการที่เกิดขึ้น แต่ถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ อาจจะทำให้คุณสามารถสังเกตตัวเองถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินปัสสาวะได้มากขึ้น โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคืออะไร โรคมะเร็ง คือ การเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย สำหรับโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มักเริ่มต้นที่เยื่อบุชั้นในของกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะที่เก็บปัสสาวะหลังจากที่ไหลออกมาจากไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่มักตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงทำให้การรักษานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แล้วโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่น ๆ ด้วย แต่โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การรู้ถึงสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้คุณได้รับการวินิจฉัยได้เร็วขึ้น และอาจรักษาได้อย่างทันท่วงที และนี่คือ สัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ที่คุณควรรู้ มีเลือดปนในปัสสาวะ หรืออาการปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria) เป็นอาการเริ่มต้นที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมักเป็นสัญญาณแรกของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่พบได้บ่อย แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้หญิงอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนนี้ เพราะไม่มีอาการเจ็บปวด และสามารถหายได้เองเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือน นอกจากนั้นแล้ว อาการปัสสาวะเป็นเลือด อาจมีสาเหตุมาจากการมีประจำเดือน หรืออยู่ในวัยหมดประจำเดือน ดังนั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ากำลังเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะ อาการคล้ายการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection หรือ UTI) โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากมีอาการหลายอย่างที่คล้ายกัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น ปวดขณะปัสสาวะ หรือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon