home

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน หมายถึง การที่เซลล์ตับอ่อนเกิดความผิดปกติ จนทำให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมากเกินไป กลายเป็นเนื้องอก และลุกลามมาเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน โดยปกติแล้วโรคมะเร็งตับอ่อนในระยะแรกนั้นมักจะไม่แสดงอาการใด ๆ ทำให้กว่าที่เราจะรู้ตัวอาการของโรคก็ลุกลามไปรุนแรงแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งตับอ่อน ได้ที่นี่

x