มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน หมายถึง การที่เซลล์ตับอ่อนเกิดความผิดปกติ จนทำให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมากเกินไป กลายเป็นเนื้องอก และลุกลามมาเป็นโรคมะเร็งตับอ่อน โดยปกติแล้วโรคมะเร็งตับอ่อนในระยะแรกนั้นมักจะไม่แสดงอาการใด ๆ ทำให้กว่าที่เราจะรู้ตัวอาการของโรคก็ลุกลามไปรุนแรงแล้ว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งตับอ่อน ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งตับอ่อน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ระยะของมะเร็งตับอ่อน

หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคมะเร็งตับอ่อน คุณหมอจะทำการ ระบุระยะของมะเร็งให้คุณได้รับรู้ เพราะระยะของมะเร็งมีความสำคัญ ต่อการตัดสินในการรักษา และช่วยให้คุณเข้าใจอาการของ โรคมะเร็งตับอ่อน ได้ดียิ่งขึ้น วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูลเกี่ยวกับ ระยะของมะเร็งตับอ่อน มาให้อ่านกันค่ะ ความสำคัญของการรู้ ระยะของมะเร็งตับอ่อน การรับรู้ระยะของมะเร็งสำคัญต่อการรักษา โรคมะเร็งตับอ่อน เป็นอย่างมาก เมื่อตรวจพบและได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็น โรคมะเร็งตับอ่อน แพทย์จะทำการประเมินและจัดระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน ว่ามะเร็งตับอ่อนที่พบนั้นอยู่ในระยะใดแล้ว ซึ่งการจัดระยะของมะเร็งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ขนาดเนื้องอก การแพร่กระจาย การทราบระยะของมะเร็งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกวิธีรักษามะเร็งเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจอาการและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น โรคมะเร็งตับอ่อน และช่วยให้รับมือกับโรคได้ดีขึ้นด้วย วิธีกำหนด ระยะของมะเร็งตับอ่อน ระบบในการกำหนดระยะของ โรคมะเร็งตับอ่อน นั้นมีความเฉพาะตัว เมื่อเทียบกับการกำหนดระยะมะเร็งชนิดอื่น ๆ โดยปกติแล้ว การกำหนดระยะของมะเร็งส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากระดับ 0 ถึง 4 โดยระยะที่ 4 เป็นขั้นสูงที่สุด แต่ โรคมะเร็งตับอ่อน ใช้ระบบ TNM ในการกำหนดระยะ ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวนั้นมีความหมายดังนี้ T ย่อมากจาก Tumor […]