backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ข้อเท็จจริง ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย นบชุลี นวลอ่อน · แก้ไขล่าสุด 15/06/2021

ข้อเท็จจริง ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก

ในปัจจุบันผู้หญิงจำนวนมากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม โดยหาข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก ให้กับตัวเอง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หลาย ๆ ครั้งที่คุณอาจจะไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก ที่มีอยู่อย่างมากมาย จนทำให้สับสนว่าข้อมูลเหล่านั้นน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูล ข้อเท็จจริงเรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก ที่คุณไม่ควรพลาด ลองมาดูกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

ข้อเท็จจริงเรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูก

 1. อ้างอิงจากรายงานของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 2016 มีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรค มะเร็งปากมดลูก จำนวน 12,990 ราย ผู้หญิงในจำนวนนั้น มีจำนวน 4,120 ราย เสียชีวิตจาก มะเร็งปากมดลูก
 2. มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับสองในโลก
 3. มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานการลดลงของโรค มะเร็งปากมดลูก เนื่องจากมีการจัดทำกลยุทธ์ในการป้องกัน มะเร็งปากมดลูก
 4. มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่เติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ โดยสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเชื้อมะเร็งและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ โดยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจเชื้อ HPV หรือ Human Papillomavirus
 5. การติดเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) มีความเสี่ยงก่อให้เกิดโรค มะเร็งปากมดลูก
 6. การฉีดวัคซีนมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) ซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถทำให้เกิด มะเร็งปากมดลูก ได้

ปัจจัยอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงความเสี่ยงในการเกิด มะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

 1. การตรวจสอบ มะเร็งปากมดลูก สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 21 ปี ผู้ทำการคัดกรองจะช่วยเลือกวิธีการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมกับคุณ
 2. โดยสรุปแล้วคุณควรมั่นใจว่าได้ลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรค มะเร็งปากมดลูก นอกจากนี้ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และปรึกษาแพทย์ เมื่อเข้ารับการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมหากตรวจพบ มะเร็งปากมดลูก
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคมะเร็งปากมดลูก 

  ข้อมูลเกี่ยวกับ มะเร็งปากมดลูก เหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลทั่วไปของ มะเร็งปากมดลูก ควรทำการปรึกษาแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำคัญอย่าลืมหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย นบชุลี นวลอ่อน · แก้ไขล่าสุด 15/06/2021

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา