มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งศีรษะและคอ หมายถึง โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินทางเดินอาหาร และอวัยวะตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปจนถึงศีรษะ ซึ่งอาจมีทั้ง มะเร็งหู มะเร็งปาก มะเร็งตา เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งศีรษะและคอ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งศีรษะและคอ

สัญญาณเตือนมะเร็งศีรษะและลำคอ ที่ไม่ควรมองข้าม

มะเร็งศีรษะและลำคอ เป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย เกิดขึ้นบริเวณทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจส่วนบนและบริเวณคอ รวมไปถึงต่อมไทรอยด์ หรือต่อมน้ำลาย ดังนั้น เรามาดู สัญญาณเตือนมะเร็งศีรษะและลำคอ กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง [embed-health-tool-heart-rate] มะเร็งศีรษะและลำคอ มีกี่ระยะ ระยะของ มะเร็งศีรษะและลำคอ สามารถบอกได้ว่า มะเร็งนั้นแพร่กระจายหรือลุกลามไปมากเพียงใด โดยระยะของ มะเร็งศีรษะและคอ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกสำหรับการรักษา โดยทาง American Joint Committee on Cancer ได้พัฒนาระบบ TNM ซึ่งเป็นระบบในการพิจารณาว่า มะเร็งอยู่ในขั้นไหน โดยจะพิจารณาร่วมกันใน 3 ปัจจัย ได้แก่ T (Tumor) หมายถึง ขนาดของก้อนเนื้องอก N (Node Involvement) หมายถึง การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง M (Metastasis) หมายถึง ดัวบ่งชี้ว่ามะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ ระยะของมะเร็งศีรษะและคอ สำหรับระยะของ มะเร็งศีรษะและคอนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ระยะ โดยแต่ละระยะมีรายละเอียด ดังนี้ ระยะ 0 […]

สำรวจ มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma)

มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาเรตินา (Retina) ซึ่งเป็นเยื่อบุบาง ๆ ที่อยู่ด้านในดวงตา มีลักษณะเป็นจุดสีขาว ๆ ที่กลางตาดำ ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการตาแดง ตาบวม ปวดตา บางรายอาจมีอาการร้ายแรงถึงขั้นลุกลามออกมานอกลูกตา หรือสูญเสียการมองเห็น คำจำกัดความมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma) คืออะไร มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma) เป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับจอประสาทตาเรตินา (Retina)  ซึ่งเป็นเยื่อบุบาง ๆ ที่อยู่ด้านในดวงตา มีลักษณะเป็นจุดสีขาว ๆ ที่กลางตาดำ ส่งผลให้ผู้ป่วย มีอาการตาแดง ตาบวม ปวดตา บางรายอาจมีอาการร้ายแรงถึงขั้นลุกลามออกมานอกลูกตา หรือสูญเสียการมองเห็น พบได้บ่อยเพียงใด มะเร็งจอประสาทตาในเด็กพบได้บ่อยในวัยเด็ก อาจเกิดขึ้นในตาข้างเดียวหรือตาทั้งสองข้าง อาการอาการของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก เนื่องจากโรคมะเร็งจอประสาทตาในเด็กส่วนใหญ่มักส่งผลกระทบต่อทารกและเด็กเล็ก จึงพบผู้ที่เป็นโรคมะเร็งจอประสาทตาในเด็กได้น้อย โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการ ดังต่อไปนี้ มีลักษณะจุดสีขาวกลางดวงตาดำ (รูม่านตา) ตาแดง ตาบวม ควรไปพบหมอเมื่อใด หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ สาเหตุสาเหตุของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการกลายพันธุ์ที่นำไปสู่มะเร็งจอประสาทตา แต่มีข้อสันนิษฐาน ว่าสาเหตุของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก เกิดจากความผิดปกติทางจอประสาทตา เนื่องจากจอประสาทตาเกิดการกลายพันธ์ุและเพิ่มจำนวนเซลล์ที่สะสมอยู่ในตาก่อตัวเป็นเนื้องอก มะเร็งจอประสาทตาในเด็กยังสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายรวมถึงสมองและกระดูกสันหลัง  นอกจากนี้สาเหตุของโรคมะเร็งจอประสาทตาอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  จากพ่อแม่ที่มียีนของโรคมะเร็งจอประสาทตา การวินิจฉัยและการรักษาข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การวินิจฉัยมะเร็งจอประสาทตาในเด็ก ในเบื้องต้นแพทย์จะทำการสอบถามประวัติและดูอาการของผู้ป่วย หากพบเนื้องอกในตา แพทย์จะตรวจจอประสาทด้วยเครื่องส่องดูตา […]


มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งลิ้น (Tongue cancer)

หากคุณลองสังเกตตนเองว่า เริ่มรู้สึกมีอาการเจ็บคอ เจ็บลิ้น พร้อมมีเลือดออกบนลิ้นร่วมที่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้ โปรดสำรวจอาการตนเองเบื้องต้น และรีบเร่งทำการรักษา หรืออาจเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอโดยด่วน เพราะคุณอาจกำลังมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค มะเร็งลิ้น (Tongue Cancer) ได้ คำจำกัดความมะเร็งลิ้น (Tongue cancer) คืออะไร โรคมะเร็งลิ้น (Tongue Cancer) สามารถเรียกอีกชื่อได้ว่า “มะเร็งลิ้นในช่องปาก” ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ Squamous Cell Carcinoma (SCC) ที่มักปรากฏอยู่มากบนบริเวณลิ้น ที่สำคัญเซลล์มะเร็งชนิดนี้ยังอาจลุกลาม แพร่กระจายตัวก่อให้เกิดแผล หรือก้อนเนื้อเพิ่มเติมได้ทั่วทั้งศีรษะ ลำคอ ต่อมไทรอยด์ ระบบทางเดินหายใจ ลงไปยังสู่ปอดของคุณได้อีกด้วย ทางการแพทย์ได้ทำการแบ่งประเภทของมะเร็งออกเป็น 3 แบบ เพื่อเป็นการวัดระยะในการประเมินการรักษาได้อย่างสะดวก ดังนี้ ประเภท T เป็นประเภทที่บ่งบอกถึงขนาดของเนื้องอกซึ่งมีทั้งหมด 4 ระดับ ด้วยกัน เช่น T1 คือ เนื้องอกขนาดเล็ก T4 คือ ขนาดของเนื้องอกที่ใหญ่ที่สุด ประเภท N เป็นประเภทที่บ่งบอกถึงการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือที่คอ โดยมีทั้งหมด 3 ระดับ เช่น N0 […]

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน