มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งศีรษะและคอ หมายถึง โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินทางเดินอาหาร และอวัยวะตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปจนถึงศีรษะ ซึ่งอาจมีทั้ง มะเร็งหู มะเร็งปาก มะเร็งตา เป็นต้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ มะเร็งศีรษะและคอ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

มะเร็งศีรษะและคอ

มะเร็งศีรษะและลำคอ เป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย เกิดขึ้นบริเวณทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจส่วนบนและบริเวณคอ รวมไปถึงต่อมไทรอยด์ หรือต่อมน้ำลาย ดังนั้น เรามาดู สัญญาณเตือนมะเร็งศีรษะและลำคอ กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มะเร็งศีรษะและลำคอ มีกี่ระยะ ระยะของ มะเร็งศีรษะและลำคอ สามารถบอกได้ว่า มะเร็งนั้นแพร่กระจายหรือลุกลามไปมากเพียงใด โดยระยะของ มะเร็งศีรษะและคอ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดทางเลือกสำหรับการรักษา โดยทาง American Joint Committee on Cancer ได้พัฒนาระบบ TNM ซึ่งเป็นระบบในการพิจารณาว่า มะเร็งอยู่ในขั้นไหน โดยจะพิจารณาร่วมกันใน 3 ปัจจัย ได้แก่ T (Tumor) หมายถึง ขนาดของก้อนเนื้องอก N (Node Involvement) หมายถึง การแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง M (Metastasis) หมายถึง ดัวบ่งชี้ว่ามะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายหรือไม่ ระยะของมะเร็งศีรษะและคอ สำหรับระยะของ มะเร็งศีรษะและคอนั้น มีอยู่ด้วยกัน 4 ระยะ โดยแต่ละระยะมีรายละเอียด ดังนี้ ระยะ 0 […]

หัวข้อ มะเร็งศีรษะและคอ เพิ่มเติม