home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

มะเร็งโพรงจมูก อาการ สาเหตุ การรักษา

คำจำกัดความ |อาการ|สาเหตุ|ปัจจัยเสี่ยง|การวินิจฉัยและการรักษาโรค|การปรับไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง
มะเร็งโพรงจมูก อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งโพรงจมูก (Nasopharyngeal Cancer หรือ Nasopharyngeal Carcinoma) เป็นมะเร็งโรคที่อาจอยู่ในตำแหน่งช่องจมูก ซึ่งอาจอยู่บริเวณฐานของกะโหลกศีรษะเหนือหลังคาปาก อาการของมะเร็งชนิดนี้อาจคล้ายคลึงกับอาการของโรคอื่น ๆ ที่พบได้บ่อย เช่น คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ มะเร็งโพรงจมูกอาจตรวจไม่พบในระยะเริ่มต้น นั่นอาจเป็นเพราะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ตรวจพบได้ยาก และการตรวจช่องจมูกอาจไม่ใช่เรื่องง่าย

คำจำกัดความ

มะเร็งโพรงจมูก คืออะไร

มะเร็งโพรงจมูก คือ มะเร็งที่ศีรษะและลำคอชนิดหายาก อาจพบที่ส่วนบนของลำคอด้านหลังจมูก บริเวณนี้อาจเรียกว่า “ช่องจมูก” โดยอยู่บริเวณฐานของกะโหลกศีรษะเหนือหลังคาปาก มะเร็งชนิดนี้อาจเกิดจากไวรัสเอ็บสไตบาร์ (Epstein Barr Virus หรือ EBV) ซึ่งเป็นไวรัสที่อาจทำให้เกิดโรคโมโนนิวคลิโอซิส โดยอาการที่ปรากฏอาจคล้ายกับอาการของโรคอื่น ๆ เช่น คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ มะเร็งโพรงจมูกอาจตรวจไม่พบในระยะแรก เพราะการตรวจช่องจมูกอาจไม่ใช่เรื่อง่าย

อาการ

อาการของมะเร็งโพรงจมูก

อาการของมะเร็งโพรงจมูกในระยะแรกอาจไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ หรืออาการที่อาจเกิดขึ้นได้ชัดเจน มีดังนี้

 • มีก้อนที่คอซึ่งอาจเกิดจากต่อมน้ำเหลืองบวม
 • มีเลือดในน้ำลาย
 • คัดจมูก หรือมีเสียงดังในหู
 • เลือดออกจากจมูก
 • อาจสูญเสียการได้ยิน
 • เจ็บคอ
 • ปวดศีรษะ
 • อาจเกิดการติดเชื้อในหูบ่อย ๆ

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

อาการของมะเร็งโพรงจมูกในระยะเริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องไปพบคุณหมอเ แต่หากสังเกตเห็นว่าอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในร่างกาย เช่น อาการคัดจมูกผิดปกติ ควรไปพบคุณหมอ เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

สาเหตุ

สาเหตุของมะเร็งหลังโพรงจมูก

มะเร็งโพรงจมูกอาจมีความเชื่อมโยงกับไวรัสเอ็บสไตบาร์ แม้ว่าการติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์อาจพบได้บ่อย แต่ผู้ป่วยทุกคนอาจไม่ได้มีไวรัสเอ็บสไตบาร์ที่อาจก่อให้เกิดเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นคว้าว่า ไวรัสเอ็บสไตบาร์อาจนำไปสู่มะเร็งโพรงจมูกได้อย่างไร แต่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมจากไวรัสเอ็บสไตบาร์ที่มีผลต่อดีเอ็นเอในเซลล์ของช่องจมูก การเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเออาจทำให้เซลล์เติบโตและแบ่งตัวผิดปกติจนอาจเกิดเป็นมะเร็งโพรงจมูก

ความเสี่ยงสำหรับมะเร็งหลังโพรงจมูกอาจเพิ่มขึ้น หากสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ รวมถึงรับประทานอาหารที่อาจทำจากปลาและเนื้อสัตว์ที่ผ่านการบ่มเกลือ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งโพรงจมูก

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโพรงจมูก อาจมีดังนี้

 • เพศ มะเร็งโพรงจมูกอาจพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 • อายุ อาจเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ แต่อาจพบมากในผู้ใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี
 • ประวัติครอบครัว อาจสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก ซึ่งอาการเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโพรงจมูก
 • เชื้อชาติ มะเร็งชนิดนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในบางพื้นที่ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาตอนเหนือ ในสหรัฐอเมริกา ผู้อพยพชาวเอเชียอาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโพรงจมูกมากกว่าชาวเอเชียที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ชาวอินนิวอิท (Inuits) ในอลาสก้าอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูก
 • ไวรัสเอ็บสไตบาร์ เป็นไวรัสที่อาจทำให้เกิดโรคโมโนนิวคลิโอสิส (Mononucleosis) ไวรัสเอ็บสไตบาร์ยังอาจมีเชื่อมโยงกับมะเร็งชนิดหายาก เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร รวมถึงมะเร็งโพรงจมูก
 • อาหารที่มีเกลือ สารเคมีที่ปล่อยออกมาในไอน้ำเมื่อปรุงอาหารที่มีเกลือ เช่น เนื้อแดดเดียว ผักดอง อาจเข้าไปในโพรงจมูก ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งโพรงจมูก นอกจากนั้น การสัมผัสกับสารเคมี เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ หรือผู้ป่วยที่อาจต้องสูดดมฝุ่นจากไม้อาจมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
 • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและการสูบบุหรี่ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโพรงจมูก

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาคุณหมอทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งโพรงจมูก

มะเร็งโพรงจมูกอาจวินิจฉัยได้โดยการตรวจชิ้นเนื้อของเนื้องอกด้วยการใช้กล้องเอนโดสโคป (Endoscope) ซึ่งเป็นกล้องขนาดเล็ก การวินิจฉัยด้วยการตรวจชิ้นเนื้อของเนื้องอก อาจช่วยให้ศัลยแพทย์ศีรษะและลำคอ สามารถมองเห็นเนื้องอกและขอบเขตของเนื้องอก นอกจากนั้น คุณหมอยังอาจใช้การตรวจเหล่านี้ร่วมด้วย

 • เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • สแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตรวจเลือดอื่น ๆ
 • การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์

การรักษามะเร็งหลังโพรงจมูก

การวินิจฉัยเบื้องต้น หากตรวจพบว่าอาจเป็นมะเร็งโพรงจมูกปฐมภูมิ คุณหมออาจใช้วิธีการรักษาด้วยรังสี หรืออาจรักษาด้วยเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี เนื่องจากมะเร็งระยะเริ่มแรกอาจตอบสนองต่อการรักษาวิธีนี้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตของเนื้องอก

หากเป็นมะเร็งโพรงจมูกที่รักษาไปแล้ว แต่อาจกลับมาเป็นใหม่ คุณหมออาจใช้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยอาจใช้กล้องเอนโดสโคป และเครื่องส่องกล้องทางรูจมูก หรืออาจรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิดหากจำเป็น นอกจากนั้น ยังอาจใช้การรักษาเหล่านี้ร่วมด้วย

การปรับไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง

การปรับไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเองที่ช่วยรับมือมะเร็งโพรงจมูก

ในหลายกรณี มะเร็งหลังโพรงจมูกอาจไม่สามารถป้องกันได้ แต่การปรับไลฟ์สไตล์อาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งหลังโพรงจมูก เช่น

 • หลีกเลี่ยงปลาและเนื้อสัตว์ที่บ่มเกลือ
 • เลิกสูบบุหรี่
 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา
รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ