น้ำตาลในเลือด 140 หมายถึงอะไร อันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

  น้ำตาลในเลือด 140 หมายถึงอะไร อันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง

  น้ำตาลในเลือด 140 คือ ค่าระดับน้ำตาลในเลือด 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งถือว่าเป็นระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าปกติ และยังเป็นสัญญาณหนึ่งของโรคเบาหวาน ปกติแล้ว น้ำตาลในเลือดนับเป็นแหล่งพลังงานอย่างหนึ่งของร่างกายซึ่งได้จากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือจากการที่ร่างกายแปรรูปสารอาหาร เช่น คาร์โบไฮเดรต ไปเป็นพลังงานในร่างกาย และโดยปกติค่าระดับน้ำตาลในเลือดควรอยู่ที่ 70-99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ทั้งนี้ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ ทำได้ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควบคุมอาหารโดยเลือกบริโภคแป้งและน้ำตาลในปริมาณจำกัด

  ระดับน้ำตาลเท่าไรจึงเรียกว่าปกติ

  ระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือระหว่าง 70-99 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เมื่อตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารแล้ว 8 ชั่วโมง

  ส่วนระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หมายถึง เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) ขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่านั้น หรือตั้งแต่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป หมายถึงกำลังเป็นโรคเบาหวาน

  ดังนั้น หากมีน้ำตาลในเลือด 140 จึงหมายความว่า มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งนับว่าเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวาน

  น้ำตาลในเลือด 140 อันตรายไหม?

  ระดับน้ำตาลในเลือด 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร แม้จะสูงกว่าระดับปกติพอสมควร โดยปกติภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ในการเกิดโรคอื่น ๆ จะเริ่มแสดงเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 180-200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

  อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ เพราะหากเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจะได้รักษาทันท่วงที

  สาเหตุของน้ำตาลในเลือดสูง

  สาเหตุหลักที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงคือโรคเบาหวาน เนื่องจากตับอ่อนของผู้ป่วยเบาหวานจะผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าความต้องการของร่างกาย หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินน้อยกว่าปกติ

  โดยปกติ อินซูลินจะถูกผลิตเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นหลังการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำหน้าที่ช่วยลำเลียงน้ำตาลซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายไปยังเซลล์ต่าง ๆ

  เมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อย่างเพียงพอ ทำให้น้ำตาลซึ่งไม่ถูกใช้เป็นพลังงานตกค้างอยู่ในกระแสเลือดจนมีค่าระดับน้ำตาลสูงกว่าปกติ

  ทั้งนี้ ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ได้แก่

  • โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มักมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
  • ความเครียด เป็นตัวการที่ทำให้ฮอร์โมนในร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ความดันเลือดสูง
  • ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ ผู้ป่วยจะมีฮอร์โมนผิดปกติ มักส่งผลให้การผลิตฮอร์โมนอินซูลินผิดปกติไปด้วย
  • การใช้ยาขับปัสสาวะและสเตียรอยด์
  • ประวัติการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของบุคคลในครอบครัว
  • ประวัติการเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
  • ร่างกายได้รับอินซูลินทดแทนและคาร์โบไฮเดรตไม่สมดุลกัน

  อาการผิดปกติและภาวะแทรกซ้อน หากมีน้ำตาลในเลือดสูง

  ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 140 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และไม่ดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารสูงเกินเกณฑ์ปลอดภัย หรือตั้งแต่ 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป อาจพบอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนต่อไปนี้

  อาการผิดปกติเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง

  • กระหายน้ำกว่าปกติ
  • ปวดหัว
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • ตาพร่ามัว
  • อ่อนเพลีย
  • ปากแห้ง
  • ลมหายใจมีกลิ่นเปรี้ยว
  • ปวดท้อง

  ภาวะแทรกซ้อนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูง

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • เส้นประสาทถูกทำลาย
  • โรคไตจากเบาหวาน
  • ภาวะเบาหวานขึ้นตา
  • การติดเชื้อที่ฟัน เหงือก หรือผิวหนัง

  การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

  ระดับน้ำตาลในเลือด สามารถควบคุมไม่ให้สูงเกินไปได้ด้วยวิธีการดังนี้

  • ควบคุมอาหาร โดยหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแป้งหรือน้ำตาลสูง เนื่องจากมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรง
  • ออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ และวันละ 30 นาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินในร่างกาย ทั้งนี้ ผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรออกกำลังกายแบบต้องใช้แรงอย่างต่อเนื่อง หนักหน่วง ยาวนาน เช่น บาสเกตบอล แบดมินตัน เพราะอาจมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นระหว่างออกกำลังกายได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับภาวะเบาหวานของตนเอง
  • ฉีดอินซูลิน ตามคำแนะนำของคุณหมออย่างเคร่งครัด การปรับเปลี่ยนระดับการฉีดอินซูลิน ควรทำภายใต้การดูแลของคุณหมอ ซึ่งอาจจะปรับเพิ่มหรือลดได้ตามอาการและระดบน้ำตาลในเลือด แต่หากใช้อินซูลินน้อยหรือมากเกินไป จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ ซึ่งนำมาสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ การใช้อินซูลินน้อยเกินไปเป็นปัจจัยหนึ่งของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง ขณะที่การใช้อินซูลินมากเกินไป ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ และนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Hyperglycemia in diabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/symptoms-causes/syc-20373631. Accessed February 23, 2022

  Hyperglycemia (High Blood Glucose). https://www.diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hyperglycemia. Accessed February 23, 2022

  Prediabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prediabetes/diagnosis-treatment/drc-20355284. Accessed February 23, 2022

  The Best Exercises If You Have Diabetes.

  Blood Sugar. https://medlineplus.gov/bloodsugar.html#:~:text=Your%20blood%20carries%20glucose%20to,blood%20can%20cause%20serious%20problems. Accessed February 23, 2022

  All About Blood Glucose.
  https://professional.diabetes.org/sites/professional.diabetes.org/files/media/All_about_Blood_Glucose.pdf. Accessed February 23, 2022

  High Blood Sugar and Diabetes. https://www.webmd.com/diabetes/guide/diabetes-hyperglycemia. Accessed February 23, 2022

   

   

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 26/05/2022
  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล