คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เบาหวานขึ้น 300 อันตรายไหม ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้าง

เบาหวานขึ้น 300 อันตรายไหม ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้าง

เบาหวานขึ้น 300 อันตรายไหม อาจเป็นคำถามที่ผู้ป่วยเบาหวานสงสัยและเป็นกังวล โดยปกติผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงกว่าคนปกติ โดยมักอยู่ที่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป หากค่าน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ระดับ 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อันตรายมาก โดยเฉพาะเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน หรือเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน เพราะสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ดวงตา ไต หรือหลอดเลือดได้ การออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่เหมาะสม และรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินตามคำแนะนำของคุณหมอ จะทำให้สามารถควบคุมค่าระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ได้ดี

เบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือด มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ที่ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ขึ้นไป ดังนั้นระดับน้ำตาลในเลือด 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จึงถือว่าสูงมาก

ส่วนระดับน้ำตาลในเลือดของคนที่มีสุขภาพปกติจะมีค่าน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ผู้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือมีภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes) จะมีระดับน้ำตาลในเลือดระหว่าง 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่คอยลำเลียงน้ำตาลในเลือดไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้มีน้ำตาลสะสมอยู่ในเลือดมาก

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของเบาหวานชนิดที่ 2 ตับอ่อนของผู้ป่วยบางรายอาจผลิตอินซูลินได้ในระดับปกติ แต่เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินลดลงหรือดื้ออินซูลิน ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นถึงแม้จะมีอินซูลินเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

เบาหวานขึ้น 300 อันตรายไหม ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

หากผู้ป่วยเบาหวานไม่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจนร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ที่ 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ซึ่งถือว่าอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง และหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี โดยไม่เข้ารับการรักษา อาจนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพดังนี้

 • ภาวะเลือดเป็นกรด เมื่อร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอในผู้ป่วยเบาหวาน ร่างกายผู้ป่วยได้รับพลังงานจากน้ำตาลน้อยลง และต้องสร้างพลังงานทดแทนจากการย่อยสลายไขมัน ทำให้เกิดสารซึ่งเรียกว่าคีโตน (Ketone) ในกระแสเลือด เมื่อมีคีโตนสะสมอยู่ในเลือดปริมาณมาก เลือดจะเป็นกรด ทำให้ผู้ป่วยหมดสติหรือเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาทันเวลา
 • หลอดเลือดถูกทำลาย ระดับน้ำตาลในเลือดสูง มีส่วนทำให้ผนังของหลอดเลือดฝอยซึ่งทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสารอาหารต่าง ๆ เสียหายได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการเหน็บชา ตะคริว หรือปวดบวมตามร่างกายบริเวณที่หลอดเลือดถูกทำลาย
 • ไตเสียหาย น้ำตาลในเลือดสูงทำให้เส้นประสาทเสียหายได้ ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ เนื่องจาก เส้นประสาทของกระเพาะปัสสาวะเสียหาย จึงไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังสมองให้รู้สึกปวดปัสสาวะ แต่แรงดันจากกระเพาะที่เต็มจะสามารถไปทำลายไตได้ นอกจากนี้ ปัสสาวะที่ขังอยู่ในกระเพาะปัสสาวะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินปัสสาวะด้วย และอาจลุกลามมาถึงไตได้
 • เบาหวานขึ้นตา เป็นผลมาจากหลอดเลือดจอประสาทตาถูกทำลาย ทำให้สายตาพร่ามัว มองเห็นสีผิดปกติ หรือรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้
 • ภาวะเลือดมีความเข้มข้นสูงจากภาวะน้ำตาลในเลือดเกิน เป็นภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานซึ่งพบได้น้อยมาก โดยอาการเบื้องต้นของผู้ป่วยคือปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ สายตาพร่ามัว รวมถึงอัมพาต ในกรณีร้ายแรง ผู้ป่วยอาจสมองบวม หมดสติ หรือเสียชีวิตเนื่องจากภาวะนี้ได้

เมื่อไรควรไปพบคุณหมอ

เพื่อป้องกันตัวเองจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยเบาหวานควรรีบไปพบคุณหมอ เมื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองแล้วพบว่าสูงกว่า 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก่อนมื้ออาหาร หรือสูงกว่า 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หลังมื้ออาหาร

นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานอาจสังเกตอาการอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาทิ

 • ปัสสาวะบ่อย
 • กระหายน้ำมาก
 • อ่อนเพลีย
 • ปากแห้ง
 • หายใจเหม็นเปรี้ยว
 • หายใจลำบาก
 • คลื่นไส้ อาเจียน

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานควรควบคุมไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป โดยเฉพาะค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงถึง 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือเกินไปกว่านั้น โดยผู้ป่วยเบาหวานควรปฏิบัติดังนี้

 • ฉีดอินซูลิน และรับประทานยาตามที่คุณหมอแนะนำ เพื่อให้ร่างกายสามารถลำเลียงน้ำตาลไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และรักษาค่าน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ หรืออย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ ยกเว้นในกรณีของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีระดับคีโตนสูง เนื่องจากอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้ อาจใช้การออกกำลังเบา ๆ หรือปรึกษาคุณหมอถึงท่าทางการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมแก่ภาวะสุขภาพ เพราะผู้ป่วยเบาหวานควรเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าอยู่นิ่ง ๆ
 • รับประทานอาหารที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม รวมถึงควรบริโภคแป้งต่อวันในปริมาณจำกัดหรือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่ที่จำเป็น ซึ่งปริมาณพลังงานที่แต่ละคนควรได้รับนั้นขึ้นอย่กับอายุ น้ำหนัก ระบบเผาผลาญ และกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน แต่โดยปกติ ผู้ชายควรได้รับพลังงานประมาณ 2,500 กิโลแคลอรี่/วัน และผู้หญิงควรได้รับพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่/วัน
 • ตรวจระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติ ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป หากค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำ จะได้รีบดูแลตนเอง หรือพบคุณหมอ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย


คุณกำลังเป็นเบาหวานอยู่ใช่หรือไม่?

คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เข้าร่วมชุมชนเบาหวานและแลกเปลี่ยนเรื่องราวและประสบการณ์ของคุณ เข้าร่วมชุมชนได้เลย!


health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Update on Mechanism of Insulin Resistance and New Trend of Drug Development. http://www.smj.ejnal.com/e-journal/showdetail/?show_detail=T&art_id=2514#:~:text=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%20(insulin,%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2. Accessed February 22, 2022

ภาวะดื้ออินซูลิน คืออะไร เราจะรู้ได้อย่างไร มีวิธีแก้หรือไม่. https://www.diabassocthai.org/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99/. Accessed February 22, 2022

Hyperglycemia in diabetes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperglycemia/diagnosis-treatment/drc-20373635. Accessed February 22, 2022

Diabetes and Kidney Disease (Stages 1-4). https://www.kidney.org/atoz/content/Diabetes-and-Kidney-Disease-Stages1-4#:~:text=A%20high%20level%20of%20sugar,kidney%20disease%20and%20kidney%20failure. Accessed February 22, 2022

Diabetes Tests. https://www.cdc.gov/diabetes/basics/getting-tested.html#:~:text=At%202%20hours%2C%20a%20blood,higher%20indicates%20you%20have%20diabetes. Accessed February 22, 2022

Carb Counting. https://www.cdc.gov/diabetes/managing/eat-well/diabetes-and-carbohydrates.html#:~:text=On%20average%2C%20people%20with%20diabetes,225%20carb%20grams%20a%20day.

Hyperglycaemia (high blood sugar). Accessed February 22, 2022

https://www.nhs.uk/conditions/high-blood-sugar-hyperglycaemia/#:~:text=Hyperglycaemia%20is%20the%20medical%20term,pregnant%20women%20with%20gestational%20diabetes. Accessed February 22, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 26/05/2022
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล