home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

การทดสอบ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การทดสอบ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

บทความนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กันค่ะ เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กอยู่ในทางเดินปัสสาวะ ซึ่งหากปัสสาวะมีปริมาณอัลบูมินสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตได้

ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria) คือ ปัสสาวะที่มีปริมาณอัลบูมินในปริมาณสูงประมาณ 30-300 มิลลิกรัม/วัน หรือ 20-200 ไมโครกรัม/นาที โดยไตที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือดและควบคุมระดับของเหลวภายในร่างกาย หากไตถูกทำลาย มันจะไม่มีประสิทธิภาพในการกรองของเสียออกหรือกักเก็บสารอาหาร อย่าง โปรตีนที่จำเป็นในเลือด เช่น อัลบูมิน (เป็นโปรตีนในร่างกายที่มีส่วนช่วยสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ โดยปกติจะมีอยู่ในเลือด)

อัลบูมินจะเริ่มรั่วไหลลงมาในปัสสาวะ เมื่อปัสสาวะมีปริมาณอัลบูมินในปริมาณสูง อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็นโรคไตจากเบาหวาน รวมถึงโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม เป็นต้น

การทดสอบ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย

การทดสอบ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย เป็นการทดสอบเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนที่ไตในผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

  • การสุ่มตรวจปัสสาวะ (Random Urine Test) คือ การสุ่มตรวจอัลบูมินจากปัสสาวะในเวลาใดเวลาหนึ่ง
  • เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-hour Urine Test) สำหรับการทดสอบนี้ จะต้องเก็บปัสสาวะไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ
  • การทดสอบตามกำหนดเวลา (Timed Urine Test) สำหรับการทดสอบนี้ แพทย์จะกำหนดช่วงเวลาในการเก็บปัสสาวะ เพื่อทำการทดสอบ เช่น ช่วงเช้า หรือหลังจากไม่ได้ปัสสาวะเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

การประเมินภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย

จากข้อมูลของสถาบัน National kidney Foundation ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ถึงเกณฑ์การประเมิน ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (หาระดับโปรตีนในปัสสาวะ) จากการทดสอบโดยการเก็บปัสสาวะเป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า

  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนน้อยกว่า 30 มิลลิกรัม แสดงถึงภาวะปกติ
  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนระหว่าง 30-300 มิลลิกรัม แสดงว่าคุณเข้าข่าย ภาวะไมโครแอลบูมินนูเรีย บ่งบอกถึงสัญญาณเตือนของโรคไตในระยะเริ่มต้น
  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนมากกว่า 300 มิลลิกรัม แดสงว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรคไต

จากบทความดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการทดสอบ ไมโครอัลบูมินนูเรีย เป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี เนื่องจาก โรคเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Microalbuminuria: Definition and Overview. https://www.diabetesselfmanagement.com/diabetes-resources/definitions/microalbuminuria/. Accessed April 23, 2021

Microalbuminuria in Type 2 Diabetes and Hypertension. https://care.diabetesjournals.org/content/31/Supplement_2/S194.Accessed April 23, 2021

Microalbuminuria, is it so important?. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2658722/. Accessed April 23, 2021

Albuminuria. (2016). kidney.org/atoz/content/albuminuria. Accessed April 23, 2021

Albuminuria: Albumin in the urine. (2016). niddk.nih.gov/health-information/health-topics/kidney-disease/proteinuria/Pages/facts.aspx#symptoms. Accessed April 23, 2021

Basi S, et al. (2008). Microalbuminuria in type 2 diabetes and hypertension. DOI: 10.2337/dc08-s249. Accessed April 23, 2021

Mayo Clinic Staff. (2017). Microalbumin test. mayoclinic.org/tests-procedures/microalbumin/about/pac-20384640. Accessed April 23, 2021

Urine albumin and albumin/creatinine ratio. (2018). labtestsonline.org/tests/urine-albumin-and-albumincreatinine-ratio. Accessed April 23, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 13/05/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ