backup og meta

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยเบาหวาน มีข้อควรระวังอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์ · โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 28/02/2023

  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยเบาหวาน มีข้อควรระวังอย่างไร

  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยเบาหวาน มีเป้าหมายเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเชื้อไวรัสชนิดนี้ เป็นการป้องกันและลดความความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งลดความรุนเเรงหรืออาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ที่เป็นเบาหวานนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เปราะบางที่จำเป็นต้องสังเกตอาการทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด

  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยเบาหวาน มีข้อควรรู้อะไรบ้าง

  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (Diabetes Assocition of Thailand) ได้ให้คำแนะนำสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยเบาหวาน ดังต่อไปนี้

  • หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 อาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเฝ้าระวังด้วยการหมั่นเจาะตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองในช่วง 48 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน เเละควรดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ
  • สำหรับคุณเเม่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรที่เป็นโรคเบาหวาน หรือมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หากติดเชื้อโควิด-19 ควรปรึกษารีบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทันที เพราะนับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการของโควิด-19 ได้รุนเเรงกว่าคนทั่วไป อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่ข้อมูลในเเง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในกลุ่มคุณเเม่ที่ตั้งครรภ์
  • ถึงแม้ผู้ป่วยเบาหวานจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ควรละเลยการป้องกันและดูแลตนเอง เพราะเเม้จะฉีดวัคซีนเเล้ว ก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานควรรักษาสุขอนามัยอยู่เสมอ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างทางสังคม
  • เมื่อผู้ป่วยเบาหวานมีอาการเจ็บป่วย หรือกำลังอยู่ในช่วงรักษาอาการป่วย หรือเคยมีประวัติการแพ้วัคซีน หรือ ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน
  • ไม่จำเป็นต้องงดอาหารหรือยาโรคประจำตัวก่อนมาฉีดวัคซีน

  วัคซีนป้องกันโควิด-19 ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือไม่?

  วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารเเละยาทั้งของประเทศไทยเเละต่างประเทศ ในปัจจุบัน ได้เเก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer BioNTech) วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) และวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) นับว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาเเละวิจัยเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในเเง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพเเละลดผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ปลอดภัยและเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดสำหรับทุกคน รวมถึงผู้ป่วยเบาหวานด้วย

  วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน อย่างไร

  เนื่องจากโรคเบาหวานนับเป็นหนึ่งในโรคที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และหากเมื่อติดเชื้อโควิด-19 เเล้ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังมีโอกาสเกิดอาการรุนเเรงได้มากกว่าคนทั่วไป ซึ่งอาจเป็นอันตราถึงเเก่ชีวิต ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จึงเป็นเรื่องสำคัญเเละจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงบุรัสกร ทวีบูรณ์

  โรคเบาหวาน · SRK BMI Center


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 28/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา