home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เบาหวาน ความดัน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เบาหวาน ความดัน เกี่ยวข้องกันอย่างไร

เบาหวาน ความดัน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนปกติทั่วไป ในทางกลับกันผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายเช่นกัน เบาหวานและความดัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร ผู้ป่วยเบาหวานและคนใกล้ชิดควรทำความเข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่โรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง เบาหวานกับความดันโลหิตสูง

เบาหวาน ความดัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่พบได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากความผิดปกติภายในร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ได้เพียงพอ ส่งผลให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มักเกิดขึ้นร่วมกัน เพราะมีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน เช่น สูบบุหรี่ น้ำหนักเกินมาตรฐาน ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมักมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยงของ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ปัจจัยเสี่ยงของ โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีดังต่อไปนี้

วิธีป้องกัน โรคความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยเบาหวาน

การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่อาจช่วยลดความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยเบาหวานได้ โดยส่วนใหญ่ แพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 30-40 นาที ทุกวัน นอกจากจะช่วยลดความดันโลหิตแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วย รวมถึงการป้องกันด้านอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
  • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • จำกัดปริมาณเกลือที่บริโภค
  • ปรึกษาแพทย์เป็นประจำ เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม

จะเห็นได้ว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเสียชีวิตกะทันหัน ดังนั้น ผู้ป่วยจึงต้องใส่ใจดูแลตนเอง รักษาสุขอนามัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

The Link Between Diabetes, Hypertension and Cardiovascular Disease. https://hellodoctor.com.ph/diabetes/diabetes-and-heart-disease/. Accessed October 26, 2021.

The link between diabetes and hypertension. https://www.medicalnewstoday.com/articles/317220. Accessed October 26, 2021.

Diabetes and High Blood Pressure. https://www.webmd.com/diabetes/high-blood-pressure. Accessed October 26, 2021.

Diabetes and Hypertension: A Position Statement by the American Diabetes Association. https://care.diabetesjournals.org/content/40/9/1273. Accessed October 26, 2021.

Diabetes and blood pressure. https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/managing-your-diabetes/blood-pressure. Accessed October 26, 2021.

 

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด 26/10/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet