backup og meta

ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 15/03/2022

  ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือ ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีปริมาณอัลบูมินในในปัสสาวะสูงประมาณ 30-300 มิลลิกรัม/วัน หรือ 20-200 ไมโครกรัม/นาที โดยอัลบูมินเป็นโปรตีนขนาดเล็กที่ปกติพบได้ในเลือด ซึ่งหากปัสสาวะมีปริมาณอัลบูมินสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตได้

  ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในปัสสาวะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

  ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (Microalbuminuria) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะสูงประมาณ 30-300 มิลลิกรัม/วัน หรือ 20-200 ไมโครกรัม/นาที โดยอัลบูมินเป็นโปรตีนขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีส่วนช่วยสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ปกติจะอยู่ในเลือด หากปัสสาวะมีปริมาณอัลบูมินสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตได้ 

  โดยปกติ ไตที่มีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด และควบคุมระดับของเหลวภายในร่างกาย หากไตถูกทำลาย อาจทำให้ไม่สามารถกรองของเสียออกหรือกักเก็บสารอาหารอย่างโปรตีนที่จำเป็นในเลือด เช่น อัลบูมิน  ส่งผลให้อัลบูมินเริ่มรั่วไหลลงมาในปัสสาวะ เมื่อปัสสาวะมีปริมาณอัลบูมินในปริมาณสูง อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็นโรคไตจากเบาหวาน รวมถึงโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม

  การทดสอบ ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย

  การทดสอบภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย เป็นการทดสอบเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนที่ไตในผู้ป่วยเบาหวาน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

  • การสุ่มตรวจปัสสาวะ (Random Urine Test)  คือ การสุ่มตรวจอัลบูมินจากปัสสาวะในเวลาใดเวลาหนึ่ง
  • การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24-hour Urine Test) การตรวจตัวอย่างปัสสาวะที่เก็บไว้ 24 ชั่วโมง
  • การทดสอบตามกำหนดเวลา (Timed Urine Test) คุณหมอจะกำหนดช่วงเวลาในการเก็บปัสสาวะ เพื่อทำการทดสอบ เช่น ช่วงเช้า หรือหลังจากไม่ได้ปัสสาวะเป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

  การประเมินภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย

  จากข้อมูลของสถาบัน National kidney Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า เกณฑ์การประเมิน ภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย (หาระดับโปรตีนในปัสสาวะ) จากการทดสอบโดยการเก็บปัสสาวะเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังนี้

  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนน้อยกว่า 30 มิลลิกรัม แสดงถึงภาวะปกติ
  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนระหว่าง 30-300  มิลลิกรัม แสดงว่าเข้าข่าย ภาวะไมโครแอลบูมินนูเรีย บ่งบอกถึงสัญญาณเตือนของโรคไตในระยะเริ่มต้น
  • ผลการทดสอบพบว่าระดับโปรตีนมากกว่า 300  มิลลิกรัม แสดงว่าเข้าข่ายเป็นโรคไต

  ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการทดสอบไมโครอัลบูมินนูเรียเป็นประจำทุกปี เพราะอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต ได้

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  เนตรนภา ปะวะคัง


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 15/03/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา