home

หายใจหอบ เหนื่อยง่าย คุณอาจเป็นโรคหอบหืดก็ได้นะ ลองเช็กเลย!

หายใจหอบ เหนื่อยง่าย คุณอาจเป็นโรคหอบหืดก็ได้นะ ลองเช็กเลย!

แบบประเมินความเสี่ยงโรคหอบหืดของเรา:

    • ประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดหอบหืดหรือไม่
    • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรคหอบหืดของคุณ
    • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
    • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น