home

เราติดรึยังนะ? ลองเช็กด้วย แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ฟรี!

เราติดรึยังนะ? ลองเช็กด้วย แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ฟรี!

แบบประเมินความเสี่ยงโรคโควิด-19 ของเราจะ:

  • ช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 ให้คุณได้อย่างรวดเร็ว
  • เหมาะกับผู้ที่เสี่ยงได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าคุณควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 หรือเข้ารับการรักษาหรือไม่
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เท่านั้น
  • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
  • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาอย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรุณาเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที