home

แบบประเมินความเสี่ยงวัยหมดประจำเดือน

แบบประเมินความเสี่ยงวัยหมดประจำเดือน

แบบประเมินความเสี่ยงวัยหมดประจำเดือนของเรา:

• ประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือไม่
• ค้นหาปัจจัยเสี่ยงวัยหมดประจำเดือนของคุณ
• เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
• ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาอย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรุณาเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที