home

ได้เวลาเช็กสุขภาพกระดูกของคุณแล้ว! คลิกเลย ฟรี!

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงณัฐชยารอดแป้น เมื่อ 23 มิถุนายน 2564

ได้เวลาเช็กสุขภาพกระดูกของคุณแล้ว! คลิกเลย ฟรี!

แบบประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนของเรา:

    • ประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือไม่
    • ช่วยค้นหาสัญญาณโรคกระดูกพรุนของคุณ โดยอาศัยข้อมูลน้ำหนักและอายุ
    • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
    • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่หลากหลาย แทนการมุ่งเน้นเพียงเนื้อหาบางประเภท ที่อาจใช้ไม่ได้กับทุกคน เราเชื่อว่าผู้อ่านของเราจะเป็นผู้ที่สามารถเลือกข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับตัวเองได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ข้อมูลใน Hello Health Group และเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ควรใช้แทนคำแนะนำด้านการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เสมอ ไม่ควรละเลยคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพียงเพราะข้อมูลบางอย่างที่คุณอ่านจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ