home

ประเมินความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ฟรี คลิก!

ประเมินความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ฟรี คลิก!

แบบประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานของเราจะ:

  • ประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะก่อนเบาหวาน หรือโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือไม่
  • ค้นหาปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานของคุณ
  • เก็บข้อมูลและผลการประเมินของคุณไว้เป็นความลับ
  • ใช้เวลาทำแบบประเมินเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

หมายเหตุ

แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้นำไปใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์แต่อย่างใด และไม่สามารถใช้ทดแทนการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค หรือคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาอย่าใช้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ของเราเป็นตัวตัดสินว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตามคำแนะนำของแพทย์ หากรู้สึกว่าตัวเองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน กรุณาเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
  1. สวัสดีค่ะ! เราเชื่อว่าการตระหนักรู้ถึงอาการและความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวาน คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันภาวะอันตรายนี้ได้

โปรดตอบคำถามสั้น ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงของคุณ จากนั้นเราจะสามารถให้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้คุณเลือกเส้นทางที่ดีต่อสุขภาพของคุณมากยิ่งขึ้น

ดำเนินการต่อ