การพยายามมีลูกต้องอาศัยการวางแผนและการเตรียมตัว เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ และการปฏิสนธิ

avatar

เริ่มการอภิปราย

กำลังโหลด

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เส้นทางของการตั้งครรภ์ นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในขณะที่ชีวิตใหม่กำลังเติบโตขึ้นภาย... See more
ค้นหาชุมชนของคุณ
สำรวจกลุ่มชุมชนของเราตามหัวข้อด้านสุขภาพที่คุณต้องการมากที่สุด"