ไตรมาสแรกคือระยะแรกสุดของการตั้งครรภ์ โดยเริ่มจากวันแรกที่มีรอบเดือนครั้งสุดท้าย และนับต่อไปอีก 13 สัปดาห์ เรียนรู้วิธีการที่คุณนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเดือนถัด ๆ ไปของการเดินบนเส้นทางของการเป็นคุณแม่ในครั้งนี้

avatar

เริ่มการอภิปราย

กำลังโหลด

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เส้นทางของการตั้งครรภ์ นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในขณะที่ชีวิตใหม่กำลังเติบโตขึ้นภาย... See more
ค้นหาชุมชนของคุณ
สำรวจกลุ่มชุมชนของเราตามหัวข้อด้านสุขภาพที่คุณต้องการมากที่สุด"