การเป็นพ่อแม่มือใหม่ อาจทำให้คุณพบกับสภาพอารมณ์แปรปรวน ค้นพบความสนุกของการเป็นพ่อแม่ และเรียนรู้วิธีการทำหน้าที่ในบทบาทใหม่นี้ ในขณะที่คุณเองก็กำลังเลี้ยงลูกอย่างสุดความสามารถ

avatar

เริ่มการอภิปราย

กำลังโหลด

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
การเลี้ยงดูบุตร คือเรื่องของการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มาเข้าร... See more
ค้นหาชุมชนของคุณ
สำรวจกลุ่มชุมชนของเราตามหัวข้อด้านสุขภาพที่คุณต้องการมากที่สุด"