1 ความเห็น

สวัสดีค่ะคุณแม่

ตามหลักการในทางทฤษฎีของ AAP (American Academy of pediatrics) แนะนำว่าเด็กควรอายุ 4 ปีขึ้นไป จึงจะปลอดภัยที่จะเรียนว่ายน้ำค่ะ เพราะพัฒนาการทั้งด้านกล้ามเนื้อ ภาษา การสื่อสาร และการระวังอันตรายของตนเอง

แต่ปัจจุบัน ในทางปฏิบัติ ผู้ปกครองมักพาบุตรหลานไปเริ่มเรียนว่ายน้ำตั้งแต่อายุประมาณ 1-2 ปี ซึ่งต้องอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของครูผู้สอนและผู้ปกครองนะคะ

ลองอ่านเพิ่มเติมค่ะ

... ดูเพิ่ิ่มเติม

0

ตอบกลับ

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
การเลี้ยงดูบุตร คือเรื่องของการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มาเข้าร... See more
ค้นหาชุมชนของคุณ
สำรวจกลุ่มชุมชนของเราตามหัวข้อด้านสุขภาพที่คุณต้องการมากที่สุด"