เด็กวัยเตาะแตะ มีความพร้อมที่จะสำรวจสิ่งรอบตัว ในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ และความอยากรู้อยากเห็น พวกเขาจะเริ่มทำตัวเป็นอิสระมากขึ้น และตื่นเต้นที่จะเรียนรู้สิ่งรอบตัว อ่านเคล็ดลับเรื่องวิธีการเลี้ยงเด็กวัยเตาะแตะในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและส่งเสริมให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดี

avatar

เริ่มการอภิปราย

กำลังโหลด

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
การเลี้ยงดูบุตร คือเรื่องของการเลี้ยงลูกในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ มาเข้าร... See more
ค้นหาชุมชนของคุณ
สำรวจกลุ่มชุมชนของเราตามหัวข้อด้านสุขภาพที่คุณต้องการมากที่สุด"