เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นเบาหวานรูปแบบหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเหมาะสม จนนำไปสู่ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง เบาหวานชนิดนี้ ถือเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด อายุ ประวัติครอบครัว และรูปแบบการใช้ชีวิต ล้วนส่งผลให้คุณมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

avatar

เริ่มการอภิปราย

กำลังโหลด

เกี่ยวกับกลุ่มนี้
เบาหวาน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการผลิตอินซูลินของร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา เช่น ... See more