ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

expert

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเรานั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย และเป็นประโยชน์ พร้อมที่จะคอยให้คำแนะนำตลอดการเดินทางของคุณ เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

expert-avatarbadge
เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม

Hello Health Group

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ จบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ จากค…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงอัญชิสา กาญจโนมัย

โรคผิวหนัง

พรเกษมคลินิก

พญ. อัญชิสา กาญจโนมัย จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริรา…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงอนงค์พร ผาภูมิ

พ.ญ.อนงค์พร ผาภูมิ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศา…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ปัจจุบันคุณวนิดา เป็นนักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุ…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงเกศอร ป้องอาณา

แพทย์หญิง เกศอร ป้องอาณา จบการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ จุ…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ชัยประภา

แพทย์หญิง หทัยทิพย์ ชัยประภา จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
แพทย์หญิงจิตรลดา ชินสุวรรณ

แพทย์หญิง จิตรลดา ชินสุวรรณ จบการศึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านก…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล

นายแพทย์กมล โฆษิตรังสิกุล จบการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสต…

อ่านเพิ่มเติม
expert-avatarbadge
ฟิล เคลลี

วิทยาศาสตร์การกีฬา

KiwiFitness: Body Expert Systems

ฟิลพัฒนาองค์ความรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านฟิตเนส โดยทำง…

อ่านเพิ่มเติม
  • 1
  • 2
  • 3
  • บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด