นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ 

สุขภาพจิต · Hello Health Group

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ฐปนัท ศรีธาราธิคุณ พ.บ. (วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ทั่วไป อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชน อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว และประกาศนียบัตรด้านการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด)

มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชน
มีประสบการณ์และความสนใจพิเศษในงานจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน