นายแพทย์สิวดล พินิตความดี

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ · โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สิวดล พินิตความดี จบการศึกษาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพกเทียม จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์ข้อสะโพกและข้อเข่าประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน