ไพสิทธิ์ วรปาณิ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ · โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานครฯ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.(พิเศษ) นพ. ไพสิทธิ์  วรปาณิ
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกลาง
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก (Fellowship Hip & Knee Reconstruction)
อาจารย์ สมทบ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • Science

    Mahidol University

  • Doctor of Medicine

    Ramathibodi Hospital

ประสบการณ์

  • Orthopaedics

    Bangkok Metropolitan Administration General Hospital

รางวัลและการรับรอง

  • Clinical Fellowship in lower limb reconstruction at The Center of Hip, Knee & Foot Surgery-Sports Traumatology-ATOS- Hospital of Special Surgery Heidelberg, Germany