ศุภรัตน์ โชติอำไพกรณ์

พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลโคกสำโรง

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงศุภรัตน์ โชติอำไพกรณ์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และศึกษาต่อเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
นอกจากนี้แพทย์หญิงศุภรัตน์ยังสนใจศาสตร์การแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนจีน
จึงได้ศึกษาต่อทางด้านการฝังเข็มโดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเทียนจิน
ปัจจุบัน แพทย์หญิงศุภรัตน์ เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ฝังเข็ม ประจำโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • Doctor of Medicine (First Class Honors)

    Thammasat University

ประสบการณ์

  • Department of Family Medicine

    Khok Samrong Hospital Lopburi

  • Department of Family Medicine,

    Chaibadan Hospital Lopburi