แพทย์หญิงอรกนิษฐา อรุณาทิตย์

สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง อรกนิษฐา อรุณาทิตย์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบัน เป็นสูตินรีแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสตรีตั้งครรภ์ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  รวมไปถึงการดูแลทางด้านนรีเวชวิทยาสำหรับสตรีทั่วไป

ประกาศนียบัตร

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์

    มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

  • สูตินรีแพทย์

    โรงพยาบาลสุขุมวิท

บทความจากผู้เชี่ยวชาญล่าสุด