home
เครื่องมือคำนวณการตกไข่

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ระยะเวลารอบเดือน

(วัน)

28

ช่วงมีประจำเดือน

(วัน)

7

ข้อเท็จจริง

ติดตามรอบการมีประจำเดือน

การไม่มีความรู้เกี่ยวกับการมีประจำเดือนของคุณนั้น ไม่เพียงแต่จะลำบากเวลาต้องวิ่งหาผ้าอนามัยเวลาประจำเดือนมากะทันหันแล้ว ยังลำบากเวลาต้องให้ข้อมูลสุขภาพคุณหมออีกด้วย เพราะความเปลี่ยนแปลงของประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็น มาไม่ปกติ มามากผิดปกติ หรือมีอาการปวดอย่างรุนแรงร่วมด้วย ล้วนแล้วแต่ก็อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพทั้งสิ้น

หากคุณไม่ได้คอยติดตามรอบการมีประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดความเปลี่ยนแปลงของการมีประจำเดือน หรือประจำเดือนมาช้าผิดปกติ คุณก็อาจไม่ทันได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

พยายามมีลูก

การตั้งครรภ์เกิดขึ้นเมื่อตัวอสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ภายในมดลูก สำหรับผู้ที่กำลังพยายามมีลูก การรับรู้ว่าวันไข่ตกคือวันไหน สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างมาก เพราะโอกาสที่ตัวอสุจิจะเข้าไปผสมกับไข่จะมีมากขึ้นนั่นเอง

หากคุณมีอายุน้อยกว่า 40 ปี และมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเป็นประจำ คุณจะมีโอกาส 8 ใน 10 ที่จะตั้งครรภ์ภายใน 1 ปี

คุมกำเนิด

การนับระยะปลอดภัย (Fertility Awareness Method: FAM) คือวิธีการคำนวณวันที่ปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันโดยไม่มีความเสี่ยงตั้งครรภ์ วิธีการนี้เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่น่าเชื่อถือ แต่อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนเพื่อบันทึกสถิติการมีรอบเดือนของคุณเพื่อที่จะได้ทราบช่วงวันไข่ตกที่แน่นอน การคุมกำเนิดวิธีนี้จะสามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้โดยการเฝ้าสังเกตวันที่มีการตกไข่ในช่วงการมีประจำเดือน เพื่อหาดูว่าวันไหนที่ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน