health-tool-icon

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR)

ใช้เครื่องมือคำนวณปริมาณแคลอรี่ของเราเพื่อช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ที่ร่างกายของคุณต้องการในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากส่วนสูง น้ำหนัก อายุ และระดับการทำกิจกรรม

เพศ

เพศชาย

เพศหญิง

อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) คืออะไร

อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) คือ ปริมาณพลังงาน (แคลอรี่) ที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อให้ระบบการทำงานพื้นฐานส่วนใหญ่ของร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ เช่น ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน การผลิตเซลล์ในร่างกาย หรือที่เรียกว่า “เมตาบอลิซึม” นั่นเอง

คุณสามารถคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานได้ ด้วย เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน

BMR กับ RMR แตกต่างกันอย่างไร

BMR (Basal Metabolic Rate) คือ อัตราการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐาน ส่วน RMR (Resting Metabolic Rate) คือ อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพักผ่อน ถึงแม้จะดูคล้ายคลึงกัน แต่จริง ๆ แล้ว BMR กับ RMR ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว

BMR คือปริมาณพลังงานหรือแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ระบบพื้นฐานในร่างกายทำงานได้เป็นปกติในขณะพัก หรือขณะที่ไม่ได้ออกกำลังกาย ส่วน RMR คือ ปริมาณพลังงานหรือแคลอรี่ที่ร่างกายสามารถเผาผลาญได้ในขณะพัก หรือขณะที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

วิธีคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR)

สูตรการคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) ที่นิยมใช้ คือ สูตรแฮร์ริส-เบเนดิกต์ โดยมีสมการดังต่อไปนี้

  • เพศหญิง: BMR = 655 + (9.6 × น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม) + (1.8 × ส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร) – (4.7 × อายุหน่วยเป็นปี)
  • เพศชาย: BMR = 66 + (13.7 × น้ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม) + (5 × ส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร) – (6.8 × อายุหน่วยเป็นปี)

แต่หากคุณอยากหาอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของตัวเองด้วยวิธีที่ง่ายกว่า ก็เพียงแค่ใช้ เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน ของเรา

อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานกับน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ผลการศึกษาวิจัยชี้ว่า ยิ่งคุณมีน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน (Lean Body Weight หรือ LBW) มากเท่าไร อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานของคุณก็๋จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น น้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมันถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของร่างกาย คือ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเทียบกับกล้ามเนื้อไร้ไขมัน (เนื้อเยื่อเนื้อแดง) หรือมวลน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมัน เช่น กล้ามเนื้อ เกลือแร่ กระดูก น้ำ

หากอยากเพิ่มปฏิกิริยาเมตาบอลิซึมในร่างกาย คุณต้องปรับองค์ประกอบของร่างกายให้เหมาะสม เพิ่มมวลน้ำหนักตัวที่ไม่รวมไขมันให้มากขึ้น ด้วยการบริโภคโปรตีนใ้หมากขึ้น และออกกำลังกายในรูปแบบที่เรียกว่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength Training) เป็นประจำ

BMR กับ TDEE แตกต่างกันอย่างไร

BMR คือ อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน หรือปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่สุดที่ร่างกายควรได้รับ เพื่อให้ระบบพื้่นฐานทำงานได้ ส่วน TDEE หรือ Total Daily Energy Expenditure คือ ค่าของพลังงานที่ใช้ทำกิจกรรมอื่นในแต่ละ​วัน เช่น การนอน การทำงาน การออกกำลังกาย

การคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) ช่วยในการลดน้ำหนักได้หรือไม่

อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดเป้าหมายในการลดน้ำหนักและเลือกรูปแบบการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณนับปริมาณพลังงานหรือแคลอรี่จากอาหารที่บริโภคอยู่แล้ว คุณก็ควรคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (BMR) และค่าของพลังงานที่ใช้ทำกิจกรรมอื่นในแต่ละ​วัน (TDEE) ของตัวเองด้วย จะได้ทราบว่าในแต่ละวัน คุณควรได้รับพลังงานหรือแคลอรี่เท่าไร จึงจะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้จริง

แหล่งที่มา

BMR Calculator. https://www.diabetes.co.uk/bmr-calculator.html. Accessed July 13, 2021.

Differences Between BMR and RMR. https://www.webmd.com/fitness-exercise/difference-between-bmr-and-rmr#1-2. Accessed July 13, 2021.

What to know about basal metabolic rate. https://www.medicalnewstoday.com/articles/basal-metabolic-rate. Accessed July 13, 2021.

Basal Energy Expenditure: Harris-Benedict Equation. http://www-users.med.cornell.edu/~spon/picu/calc/beecalc.htm. Accessed July 13, 2021.

BMR Calculator. https://www.calculator.net/bmr-calculator.html. Accessed July 13, 2021.

advertisement iconโฆษณา
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน