home
health-tool-icon

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR)

ใช้เครื่องมือคำนวณปริมาณแคลอรี่ของเราเพื่อช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ที่ร่างกายของคุณต้องการในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากส่วนสูง น้ำหนัก อายุ และระดับการทำกิจกรรม

เพศชาย

เพศหญิง

อัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR) คืออะไร - นิยามของค่า BMR

ร่างกายของเรามีการเผาผลาญพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งวันเพื่อช่วยให้ร่างกายมีพลังงานพอที่จะทำงานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการหายใจ การไหลเวียนเลือด และการย่อยอาหาร อัตราการเผาผลาญพลังงาน หรือ ค่า BMR คือ ปริมาณพลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายใช้ในช่วงเวลาที่เราพักผ่อน

เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงาน (BMR) นี้สามารถใช้วัดความสามารถในการเจริญเติบโต การมีชีวิตอยู่ และการสืบพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนี้ยังทำให้ทราบอัตราการเผาผลาญพลังงานของแต่ละคนได้อีกด้วย

แคลอรี่ (Calories) คืออะไร ร่างกายเราต้องการไปทำไม

แคลอรี่ คือหน่วยพลังงาน สำหรับทางโภชนาการนั้น แคลอรี่จะหมายถึงพลังงานที่ร่างกายของเราได้รับจากการบริโภคอาหารและน้ำดื่ม และพลังงานที่ใช้ไปในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกาย ซึ่งหน่วยแคลอรี่มักจะแสดงให้เห็นอยู่ในข้อมูลทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ แผนการลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะมุ้งเน้นไปที่การลดปริมาณการบริโภคแคลอรี่ การติดตามปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับสามารถช่วยให้คุณรู้ว่าควรลด เพิ่ม หรือรักาาระดับการบริโภคแคลอรี่อย่างไร เพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี และมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการ