health-tool-icon

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณกำหนดคลอดของคุณ แต่พึงระลึกไว้ว่า นี่เป็นเพียงการประมาณการณ์เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน! อย่างไรก็ตาม คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะคลอดภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังช่วงเวลาที่คำนวณนี้

ระยะเวลารอบเดือน

28 วัน

ข้อมูล

เครื่องคำนวณกำหนดคลอดแม่นยำมากแค่ไหน

เครื่องคำนวณกำหนดคลอด จะคำนวณระยะเวลาที่คุณตั้งครรภ์ และกำหนดคลอดว่าควรจะเป็นเมื่อไหร่ โดยคำนวณจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย และระยะเวลาโดยเฉลี่ยของรอบเดือนหรือระยะเวลาที่คุณตั้งครรภ์ตามปกติ โปรดพึงระลึกไว้ว่า ผลการคำนวณอาจไม่ถูกต้อง 100%

เครื่องมือนี้สามารถคำนวณกำหนดคลอดของการตั้งครรภ์แบบผสมเทียม (IVF) ได้แม่นยำกว่าใช่หรือไม่

เป็นความจริงที่ว่า เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอดนี้อาจสามารถคำนวณกำหนดคลอดของผู้ที่ตั้งครรภ์แบบผสมเทียม หรือเด็กหลอดแก้ว ได้แม่นยำกว่าผู้ที่ตั้งครรภ์โดยวิธีอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกมากที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดวันคลอด โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม

การตั้งครรภ์ใช้เวลานานเท่าไหร่

ระยะเวลาการตั้งครรภ์ หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงการคลอด โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 38-42 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการคลอดคือช่วงสัปดาห์ที่ 39-40 หากทารกคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 จะถือว่าเป็นทารกคลอดก่อนกำหนด หากทารกคลอดหลังจากสัปดาห์ที่ 42 จะถือว่าเป็นทารกคลอดเกินกำหนด

อายุครรภ์คืออะไร

อายุครรภ์ หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตั้งครรภ์ การนับอายุครรภ์จะนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย อายุครรภ์สามารถใช้คำนวณระยะการพัฒนาของทารกได้ เช่น ทารกมีมือและเท้าหรือยัง

การตั้งครรภ์จนครบกำหนดใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

โดยปกติการตั้งครรภ์จนครบกำหนดจะมีระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห์ ทารกที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่ 39 จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร มีอาการตัวเหลือง และอาจจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น

ฉันมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ลูกแฝดสองหรือแฝดสามขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งครรภ์เร็วเกินไปนับจากครั้งก่อน ผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก (รวมถึงผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก และผู้ที่ตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว) และผู้ที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีระหว่างตั้งครรภ์ล้วนมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดทั้งสิ้น

ทำอย่างไรการตั้งครรภ์ของฉันจึงจะสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพดี

แม้ว่าการคลอดก่อนกำหนด อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีขั้นตอนบางอย่างที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อช่วยลดโอกาสในการคลอดก่อนกำหนด การมีความสุขภาพกายและใจที่ดีตลอดช่วงการตั้งครรภ์จะช่วยให้คุณแม่สามารถคลอดได้ตามปกติ สิ่งที่สำคัญคืออย่าละเลยการฝากครรภ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้ารับการรักษาในทันทีหากพบอาการผิดปกติใด ๆ ระหว่างตั้งครรภ์

วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด

โดยปกติแล้ว การตั้งครรภ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 38-40 สัปดาห์ ดังนั้น การที่เราจะรู้กำหนดคลอดได้จึงมักใช้วิธีการนับวันให้ครบ 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีประจำเดือน อีกวิธีหนึ่งคือการนับย้อนหลังไป 3 เดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบการมีประจำเดือนรอบล่าสุด และบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน

ยกตัวอย่างเช่น หากประจำเดือนครั้งล่าสุดเริ่มมาในวันที่ 11 เมษายน ก็ให้คุณนับย้อนกลับไป 3 เดือน จนถึงวันที่ 11 มกราคม แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน จะเท่ากับ กำหนดคลอดของคุณน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณวันที่ 18 มกราคม ของปีถัดไป

วิธีการคำนวณนี้คือวิธีการที่แพทย์ใช้เพื่อกำหนดวันคลอด และเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่โปรดจำไว้เสมอว่า การคลอดก่อนหรือหลังกำหนดคลอด 1-2 สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ

วันที่มีการปฏิสนธิ

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด โดยคำนวณจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับคู่รักที่จำวันที่มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ และทราบวันตกไข่อย่างแน่ชัด เนื่องจากไข่จะมีอายุอยู่เพียงแค่ 1 วันครึ่ง ส่วนตัวอสุจิจะอยู่ได้เพียง 5 วันภายในช่องคลอด ทำให้การปฏิสนธิจะมีโอกาสเกิดขึ้นภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น

เครื่องมือนี้ จะใช้วิธีการคำนวณโดยเริ่มนับจากวันแรกของการมีเพศสัมพันธ์ แล้วนับบวกไปอีก 36 สัปดาห์ หรือประมาณ 266 วัน (ในกรณีที่มีการตกไข่)

ผู้ที่ตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การคำนวณสัปดาห์ของการตั้งครรภ์และกำหนดคลอดของการผสมเทียมนั้นจะง่ายกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ เนื่องจากคุณสามารถทราบวันฝังตัวอ่อนหรือวันตกไข่ที่แน่นอนชัดเจน

หากคุณเป็นผู้ที่ตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คุณสามารถคำนวณกำหนดคลอดได้โดยการบวกเวลาเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์ หรือ 266 วัน นับตั้งแต่วันที่ไข่ปฏิสนธิ

อีกวิธีหนึ่งคือการบวกเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์โดยหักลบเอาวันที่ทำการฝังตัวอ่อนออกไป เช่น ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 3 วัน ก็จะหักลบไป 3 วัน ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 5 วัน ก็จะหักลบไป 5 วัน

แหล่งอ้างอิง

Due Date Calculator. https://www.whattoexpect.com/due-date-calculator/. Accessed July 13, 2021.

Due date calculator. https://www.nhs.uk/pregnancy/finding-out/due-date-calculator/. Accessed July 13, 2021.

How to get pregnant fast. https://www.babycenter.com/getting-pregnant/ovulation/how-to-get-pregnant-fast_10337115. Accessed July 13, 2021.

Getting pregnant: How babies are made. https://www.babycenter.com/getting-pregnant/how-to-get-pregnant/getting-pregnant-sex_7056. Accessed July 13, 2021.

Third Trimester. https://www.webmd.com/baby/guide/third-trimester. Accessed July 13, 2021.