home
health-tool-icon

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณกำหนดคลอดของคุณ แต่พึงระลึกไว้ว่า นี่เป็นเพียงการประมาณการณ์เท่านั้น ไม่ใช่การรับประกัน! อย่างไรก็ตาม คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะคลอดภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหรือหลังช่วงเวลาที่คำนวณนี้

ระยะเวลารอบเดือน

28 วัน

ข้อมูล

วันที่มีประจำเดือนครั้งล่าสุด

โดยปกติแล้ว การตั้งครรภ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 38-40 สัปดาห์ ดังนั้น การที่เราจะรู้กำหนดคลอดได้จึงมักใช้วิธีการนับวันให้ครบ 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีประจำเดือน อีกวิธีหนึ่งคือการนับย้อนหลังไป 3 เดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบการมีประจำเดือนรอบล่าสุด และบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน ยกตัวอย่างเช่น หากประจำเดือนครั้งล่าสุดเริ่มมาในวันที่ 11 เมษายน ก็ให้คุณนับย้อนกลับไป 3 เดือน จนถึงวันที่ 11 มกราคม แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน จะเท่ากับ กำหนดคลอดของคุณน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณวันที่ 18 มกราคม ของปีถัดไป วิธีการคำนวณนี้คือวิธีการที่แพทย์ใช้เพื่อกำหนดวันคลอด และเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่โปรดจำไว้เสมอว่า การคลอดก่อนหรือหลังกำหนดคลอด 1-2 สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ

วันที่ปฏิสนธิ

เครื่องมือช่วยคำนวณวันครบกำหนดคลอดโดยคำนวณจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับคู่รักที่จำวันที่มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ และทราบวันตกไข่อย่างแน่ชัด เนื่องจากไข่จะมีอายุอยู่เพียงแค่ 1 วันครึ่ง ส่วนตัวอสุจิจะอยู่ได้เพียง 5 วันภายในช่องคลอด และการปฏิสนธิจะมีโอกาสเกิดขึ้นภายในช่วงเวลานี้เท่านั้นเครื่องมือนี้ จะใช้วิธีการคำนวณโดยเริ่มนับจากวันแรกของการมีเพศสัมพันธ์ แล้วนับบวกไปอีก 36 สัปดาห์ หรือประมาณ 266 วัน (ในกรณีที่มีการตกไข่)

เด็กหลอดแก้ว (IVF)

การคำนวณสัปดาห์ของการตั้งครรภ์และกำหนดคลอดของการผสมเทียมนั้นจะง่ายกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ เนื่องจากคุณสามารถทราบวันฝังตัวอ่อนหรือวันตกไข่ที่แน่นอนชัดเจนหากคุณเป็นผู้ที่ตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คุณสามารถคำนวณกำหนดคลอดได้โดยการบวกเวลาเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์ หรือ 266 วัน นับตั้งแต่วันที่ไข่ปฏิสนธิ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการบวกเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์โดยหักลบเอาวันที่ทำการฝังตัวอ่อนออกไป เช่น ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 3 วัน ก็จะหักลบไป 3 วัน ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 5 วัน ก็จะหักลบไป 5 วัน