เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด

คุณแม่หลายๆ ท่านอาจจะกำลังรอคอนลูกน้อยให้ตื่นมาลืมตาดูโลกอย่างใจจดใจจ่อ วันนี้ Hello คุณหมอ มาพร้อมกับเครื่องมือ คำนวณกำหนดคลอด ให้คุณแม่และคุณพ่อสามารถวางแผนรอตัวน้อยของคุณได้
health-tool-icon

คำนวณให้ตัวเองใช่หรือไม่

วันที่มีประจำเดือนครั้งล่าสุด

วันที่ปฏิสนธิ

เด็กหลอดแก้ว (IVF)

นี่เป็นครรภ์ครั้งแรกหรือไม่?

ข้อมูล

เครื่องคำนวณกำหนดคลอดแม่นยำมากแค่ไหน

maternity calculator It calculates how long you are pregnant. and determine when to give birth Calculated from the first day of the last menstruation. and the average length of your menstrual cycle or the length of time you normally conceive. Please keep in mind that Calculation results may not be 100% accurate.

เครื่องมือนี้สามารถคำนวณกำหนดคลอดของการตั้งครรภ์แบบผสมเทียม (IVF) ได้แม่นยำกว่าใช่หรือไม่

เป็นความจริงที่ว่า เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอดนี้อาจสามารถคำนวณกำหนดคลอดของผู้ที่ตั้งครรภ์แบบผสมเทียม หรือเด็กหลอดแก้ว ได้แม่นยำกว่าผู้ที่ตั้งครรภ์โดยวิธีอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอีกมากที่อาจส่งผลกระทบต่อกำหนดวันคลอด โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม

การตั้งครรภ์ใช้เวลานานเท่าไหร่

ระยะเวลาการตั้งครรภ์ หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงการคลอด โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 38-42 สัปดาห์ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการคลอดคือช่วงสัปดาห์ที่ 39-40 หากทารกคลอดก่อนสัปดาห์ที่ 37 จะถือว่าเป็นทารกคลอดก่อนกำหนด หากทารกคลอดหลังจากสัปดาห์ที่ 42 จะถือว่าเป็นทารกคลอดเกินกำหนด

อายุครรภ์คืออะไร

อายุครรภ์ หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตั้งครรภ์ การนับอายุครรภ์จะนับตั้งแต่วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย อายุครรภ์สามารถใช้คำนวณระยะการพัฒนาของทารกได้ เช่น ทารกมีมือและเท้าหรือยัง

การตั้งครรภ์จนครบกำหนดใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

โดยปกติการตั้งครรภ์จนครบกำหนดจะมีระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห์ ทารกที่คลอดก่อนสัปดาห์ที่ 39 จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร มีอาการตัวเหลือง และอาจจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น

ฉันมีความเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดหรือไม่

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ลูกแฝดสองหรือแฝดสามขึ้นไปจะมีความเสี่ยงสูงที่จะคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ทั้ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งครรภ์เร็วเกินไปนับจากครั้งก่อน ผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก (รวมถึงผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก และผู้ที่ตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว) และผู้ที่ไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีระหว่างตั้งครรภ์ล้วนมีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดทั้งสิ้น

ทำอย่างไรการตั้งครรภ์ของฉันจึงจะสมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพดี

แม้ว่าการคลอดก่อนกำหนด อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีขั้นตอนบางอย่างที่คุณแม่สามารถทำได้เพื่อช่วยลดโอกาสในการคลอดก่อนกำหนด การมีความสุขภาพกายและใจที่ดีตลอดช่วงการตั้งครรภ์จะช่วยให้คุณแม่สามารถคลอดได้ตามปกติ สิ่งที่สำคัญคืออย่าละเลยการฝากครรภ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเข้ารับการรักษาในทันทีหากพบอาการผิดปกติใด ๆ ระหว่างตั้งครรภ์

วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด

โดยปกติแล้ว การตั้งครรภ์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 38-40 สัปดาห์ ดังนั้น การที่เราจะรู้กำหนดคลอดได้จึงมักใช้วิธีการนับวันให้ครบ 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มีประจำเดือน อีกวิธีหนึ่งคือการนับย้อนหลังไป 3 เดือนนับตั้งแต่วันแรกของรอบการมีประจำเดือนรอบล่าสุด และบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน

ยกตัวอย่างเช่น หากประจำเดือนครั้งล่าสุดเริ่มมาในวันที่ 11 เมษายน ก็ให้คุณนับย้อนกลับไป 3 เดือน จนถึงวันที่ 11 มกราคม แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 7 วัน จะเท่ากับ กำหนดคลอดของคุณน่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณวันที่ 18 มกราคม ของปีถัดไป

วิธีการคำนวณนี้คือวิธีการที่แพทย์ใช้เพื่อกำหนดวันคลอด และเป็นวิธีที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นยำ แต่อย่างไรก็ตาม คุณแม่โปรดจำไว้เสมอว่า การคลอดก่อนหรือหลังกำหนดคลอด 1-2 สัปดาห์นั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ

วันที่มีการปฏิสนธิ

เครื่องมือคำนวณกำหนดคลอด โดยคำนวณจากวันที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับคู่รักที่จำวันที่มีเพศสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน และสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ และทราบวันตกไข่อย่างแน่ชัด เนื่องจากไข่จะมีอายุอยู่เพียงแค่ 1 วันครึ่ง ส่วนตัวอสุจิจะอยู่ได้เพียง 5 วันภายในช่องคลอด ทำให้การปฏิสนธิจะมีโอกาสเกิดขึ้นภายในช่วงเวลานี้เท่านั้น

เครื่องมือนี้ จะใช้วิธีการคำนวณโดยเริ่มนับจากวันแรกของการมีเพศสัมพันธ์ แล้วนับบวกไปอีก 36 สัปดาห์ หรือประมาณ 266 วัน (ในกรณีที่มีการตกไข่)

ผู้ที่ตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การคำนวณสัปดาห์ของการตั้งครรภ์และกำหนดคลอดของการผสมเทียมนั้นจะง่ายกว่าการตั้งครรภ์ตามปกติ เนื่องจากคุณสามารถทราบวันฝังตัวอ่อนหรือวันตกไข่ที่แน่นอนชัดเจน

หากคุณเป็นผู้ที่ตั้งครรภ์โดยใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คุณสามารถคำนวณกำหนดคลอดได้โดยการบวกเวลาเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์ หรือ 266 วัน นับตั้งแต่วันที่ไข่ปฏิสนธิ

อีกวิธีหนึ่งคือการบวกเพิ่มไปอีก 38 สัปดาห์โดยหักลบเอาวันที่ทำการฝังตัวอ่อนออกไป เช่น ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 3 วัน ก็จะหักลบไป 3 วัน ถ้าใช้ช่วงเวลาฝังตัวอ่อน 5 วัน ก็จะหักลบไป 5 วัน

แหล่งอ้างอิง

Due Date Calculator. https://www.whattoexpect.com/due-date-calculator/. Accessed July 13, 2021.

Due date calculator. https://www.nhs.uk/pregnancy/finding-out/due-date-calculator/. Accessed July 13, 2021.

How to get pregnant fast. https://www.babycenter.com/getting-pregnant/ovulation/how-to-get-pregnant-fast_10337115. Accessed July 13, 2021.

Getting pregnant: How babies are made. https://www.babycenter.com/getting-pregnant/how-to-get-pregnant/getting-pregnant-sex_7056. Accessed July 13, 2021.

Third Trimester. https://www.webmd.com/baby/guide/third-trimester. Accessed July 13, 2021.

ad iconโฆษณา
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ชุมชน
อ่านเพิ่มเติม