home
banner

อัปเดตรายวัน

ไวรัสโคโรนา

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงได้กำหนดพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพื้นที่ที่ต้องควบคุมและเข้มงวดสูงสุด คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก หรือที่เรียกว่า “พื้นที่สีแดง” เรามาเช็กกันหน่อยดีกว่าว่า พื้นที่สีแดงติดเชื้อโควิด มีจังหวัดที่คุณอยู่หรือไม่ และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากอยู่ในพื้นที่สีแดง ติดตามอ่านได้ในบทความ Hello คุณหมอ   พื้นที่สีแดงติดเชื้อโควิด พื้นที่สีแดงติดเชื้อโควิด  คือ พื้นที่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบัน คือ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพบยอดผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก รัฐบาลจึงต้องทำการควบคุมเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน พยายามไม่ออกไปในที่ที่คนพลุกพล่าน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร  มาตรการป้องกัน สำหรับพื้นที่สีแดงติดเชื้อโควิด ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 6 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการควบคุมโรค ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดงานแต่ง แต่ต้องจัดตามมาตรการตามแนวทางสาธารณสุข  ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่งปิดพื้นที่ภายในจังหวัด การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนคนเข้าร้าน โดยให้จัดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สามารถเปิดได้ตามปกติ แต่เป็นลักษณะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถสั่งปิดหรือเปิดพื้นที่นอกเหนือจากที่กำหนดได้ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ […]

ไวรัสโคโรนา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร พบกลุ่มคลัสเตอร์ หรือกลุ่มผู้ป่วยโควิด ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงต้องคอยติดตามข่าวสารเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเฝ้าระวังตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 บทความนี้ Hello คุณหมอ ได้นำข้อมูล จุดเสี่ยง คลัสเตอร์โควิด-19 ในประเทศไทย มาให้ทุกคนเช็กกันดูค่ะ จะมีจังหวัดไหนบ้าง มาดูพร้อมกันเลย  นิยาม คลัสเตอร์โควิด-19 คลัสเตอร์โควิด-19 คือ กลุ่มคนที่ติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่เดียวกัน กลุ่มคนที่อยู่รวมตัวกัน หรือจากสถานที่ที่มีการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีจำนวนคนมากกว่า 2 คนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ทางการแพทย์ คำว่า คลัสเตอร์ สามารถใช้ได้กับทุก ๆ โรค รวมถึงภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคมะเร็ง ภาวะบกพร่องที่เกิดขึ้นเฉพาะที่  เฝ้าระวัง! จุดเสี่ยง คลัสเตอร์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มคลัสเตอร์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ต้องเฝ้าระวังไว้จำนวน 32 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เขต สถานที่ กลุ่มเฝ้าระวังสูงสุด เขตบางกะปิ ตลาดบางกะปิ, แคมป์ก่อสร้าง เขตหลักสี่ แคมป์ก่อสร้าง เขตคลองเตย ตลาดคลองเตย, ชุมชนแออัดคลองเตย, แคมป์ก่อสร้าง เขตดินแดง ตลาดห้วยขวาง, แฟลตดินแดง  เขตห้วยขวาง ชุมชนโรงปูน, แคมป์ก่อสร้าง เขตบางรัก แคมป์ก่อสร้าง, […]

ไวรัสโคโรนา

โควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว โดยถูกค้นพบครั้งแรก จากแคมป์คนงานก่อสร้างในเขตหลักสี่ จังหวัดกรงเทพมหานคร จำนวน 36 ราย ซึ่งในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียอย่างต่อเนื่องตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่กระจายได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมถึง 20% ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินดีย มาให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น เพื่อที่จะได้เข้าใจและป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี  ทำความรู้จัก โควิดสายพันธุ์อินเดีย  โควิดสายพันธุ์อินเดียมีชื่อทางการว่า สายพันธุ์ B.1.6.7  ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 ในเมืองนาคปารุระ รัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ลักษณะการกลายพันธุ์ โควิดสายพันธุ์อินเดีย มีเชื้อการกลายพันธุ์แบบ “Double Mutant” ซึ่งการกลายพันธุ์ 2 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งแรกที่ E484Q มีลักษณะคล้ายกับที่พบในประเทศแอฟริกาใต้และประเทศบลาซิล และตำแหน่งที่สองที่ L452R คล้ายกับที่พบในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา   ความรุนแรงของการแพร่กระจายเชื้อโรค เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดียสามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมและสามารถต้านทานวัคซีนบางชนิดได้ ส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว เชื้อโควิคสายพันธุ์อินเดีย รุนแรงมากแค่ไหน? ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการยืนยันที่ชัดเจนถึงความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อินเดีย แต่จากผลการศึกษาการวิจัยพบว่า เชื้อโควิคสายพันธุ์อินเดียสามารแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น วัคซีนป้องกัน เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย  ในปัจจุบันพบว่า […]

ไวรัสโคโรนา

ในปัจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์และแพร่กระจายเชื้อโรคอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรหลายล้านคนทั่วโลก บทความนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาดูกันว่า สายพันธุ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีกี่สายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ จะรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากเพียงใด เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยค่ะ  5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการกลายพันธ์ุในปัจจุบัน 1. สายพันธุ์อังกฤษ (สายพันธุ์ B.1.1.7)     สายพันธุ์อังกฤษ  ค้นพบที่มณฑลเคนท์ สหราชอาณาจักร ในช่วงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2564  และแพร่กระจายไปหลายประเทศทั่วโลก  มีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 40-90% นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่ ถูกแพร่ใน เว็บไซต์ Nature เมื่อ วันที่ 15 มี.ค. ปี พ.ศ. 2564 เรื่องอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อสาย SARS-CoV-2 B.1.1.7  รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์ B.1.1.7 ถึง 1.7 เท่า  2. สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (สายพันธุ์ B.1.3.5.1) สายพันธุ์ โควิด-19 แอฟริกาใต้ ถูกค้นพบครั้งแรกที่แอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนตุลาคม มีอัตราการ แพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 50%  โดยลักษณะการกลายพันธุ์จากหนามโปรตีน N501Y […]

วัคซีนโควิด-19

ไวรัสโคโรนา

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยืดเยื้อมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว นับตั้งแต่มีการระบาดครั้งแรกในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2562 วงการแพทย์ก็เร่งศึกษาโรคอุบัติใหม่นี้ จนสามารถสร้าง วัคซีนโควิด-19 ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น และตอนนี้หลายประเทศก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรง และอัตราการเสียชีวิตจากโรค การฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีลดการแพร่ระบาดของโรคที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน และประเทศไทยเองก็เลือกรับมือกับโรคโควิด-19 ด้วยวิธีนี้เช่นกัน สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า การรับวัคซีนโควิด-19 สำคัญอย่างไร และเราควรเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบมาให้คุณแล้ว การรับวัคซีนโควิด-19 สำคัญอย่างไร แนวคิดเรื่องการฉีดวัคซีน มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ผู้คนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย เป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไข้หวัดใหญ่ และในยุคนี้ก็มี วัคซีนโควิด-19 ที่คิดค้นขึ้นเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 ที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยแต่ละประเทศพยายามให้ประชาชนได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง เนื่องจากการรับวัคซีนโควิด-19 นั้นมีความสำคัญดังนี้ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564 เผยว่า มีวัคซีนโควิด-19 แค่ 3 ยี่ห้อ คือ Pfizer […]

ไวรัสโคโรนา

หลายคนที่ติดตามข่าวโรคโควิด-19 ตลอด อาจจะเกิดคำถามขึ้นในใจว่า "ประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้าง" จากการที่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เริ่มรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลก ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน วันนี้ Hello คุณหมอ ได้นำข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 และสาเหตุที่ว่า ทำไมเราถึงควรฉีดวัคซีนมาฝากทุกคนกันค่ะ ประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้าง วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ วัคซีนเชื้อตาย วัคซีน mRNA วัคซีน viral vector vaccine และวัคซีน protein-based vaccine วัคซีนทั้ง 4 ประเภทนี้อาจจะมีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังนี้ เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้จดจำและหาทางกำจัดเชื้อก่อโรคโควิด-19 อย่างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้ เมื่อเราฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว หากเราได้รับเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ร่างกายของเราก็จะพร้อมรับมือกับโรคนี้ ช่วยควบคุมอาการ ไม่ให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการที่รุนแรง จนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ […]

ไวรัสโคโรนา

หลายคนที่ติดตามข่าวการฉีด วัคซีนโควิด -19 ในช่วงนี้ อาจจะได้ยินเกี่ยวกับคำแนะนำเรื่องการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่างชนิดกัน ระหว่างเข็มแรกกับเข็มที่สอง เช่น ฉีดวัคซีนซิโนแวค (sinovac) ก่อนในเข็มที่ 1 แล้วเข็มที่ 2 ค่อยไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จนอาจทำให้เกิดข้อสงสัยที่ว่า ฉีดวัคซีนโควิด-19 สองชนิดที่แตกต่างกัน เป็นอันตรายหรือไม่ มาหาคำตอบพร้อมกันกับ Hello คุณหมอ ได้เลยค่ะ ทำไมถึงมีการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่างชนิดกัน อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนที่เพิ่งคิดค้นมาได้ไม่นาน ทำให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเหล่านี้ยังคงมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับวัคซีนป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ความใหม่ของวัคซีนนี้เองทำให้ศึกษาค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับ วัคซีนโควิด-19 ออกมาให้เห็นเรื่อย ๆ หนึ่งในงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่ ก็คือ การทดลอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่แตกต่างกัน 2 ชนิด เพื่อดูว่าระดับการสร้างภูมิคุ้มกันจะมีประสิทธิภาพแตกต่างจากการฉีดวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือไม่ ยกตัวอย่าง งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่กำลังดำเนินในสหราชอาณาจักร (UK) ได้ทำการเปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดสอบฉีด วัคซีนโควิด-19 สองชนิดที่แตกต่างกัน โดยให้ผู้เข้าทดสอบได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ในเข็มที่ 1 […]

ไวรัสโคโรนา

กระแสข่าวเกี่ยวกับ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยหลายคนเกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยหลังเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และลังเลอยู่ว่าจะเข้ารับวัคซีนดีหรือไม่ แต่ความจริงแล้ว การฉีดวัคซีนอาจไม่ได้ร้ายแรงและน่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิด เรื่องนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้ของ Hello คุณหมอ เลยค่ะ สถานการณ์โควิด-19 กับ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ข่าวสารเกี่ยวกับ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 นับว่าเป็นกระแสข่าวที่ประชาชนชาวไทยหลายคนให้ความสนใจ เพราะรู้สึกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยหลังฉีด ไม่มั่นใจระหว่างฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนอันไหนจะดีต่อสุขภาพมากกว่ากัน  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายจะได้รับผลข้างเคียงเล็กน้อยถึงปานกลางหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่น มีไข้ต่ำ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายกำลังตอบสนองต่อวัคซีน และกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารเคมีบางชนิด โดยเฉพาะแอนติเจน สารที่ก่อให้เกิดการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัส ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้าง ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 มีดังต่อไปนี้ มีไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีดวัคซีน ร่างกายอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว บริเวณกล้ามเนื้อ ถึงแม้ว่าวัคซีนจะได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาว่าปลอดภัย แต่การฉีดวัคซีนเหล่านี้ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจะมีอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง โดยผลข้างเคียงจะอยู่เพียง 12-24 ชั่วโมงหลังการฉีดวัคซีน หากร่างกายมีผลข้างเคียงนานเกิน 48 ชั่วโมง ควรติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอคำแนะนำในการรักษาตามลำดับขั้นตอนต่อไป ติดเชื้อโควิดมาก่อน ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่? สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ถึงแม้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เสมอ แม้ว่าจะเคยเป็นโรคโควิด-19 มาก่อน […]

การป้องกันโควิด-19

การดูแลสุขอนามัย

เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อสุขภาพในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง PM2.5 หรือไวรัสโคโรนา (Coronavirus 2019) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก และมีจำนวนผู้ล้มป่วยเป็นจำนวนมาก เราจึงต้องเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น การใส่หน้ากากอนามัย รวมถึง การล้างมือ อย่างถูกวิธี ในบทความนี้ที่ Hello คุณหมอ ได้นำเคล็ดลับการดูแลสุขอนามัยด้วยวิธี การล้างมืออย่างถูกต้อง มาให้ทุกคนได้ลองทำตามกัน การล้างมือ ให้สะอาด อย่างถูกวิธี สามารถทำได้อย่างไรบ้าง เพราะมือเป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรก เมื่อเราสัมผัสกับวัตถุต่างๆ รอบตัว ที่มีเชื้อโรคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บางทีเราอาจเผลอไปสัมผัสกับใบหน้า ดวงตา รวมไปถึงหยิบจับอาหารเข้าปาก จนทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายโดยง่าย การล้างมืออย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ขั้นตอนที่ 1 : เปิดน้ำจากก๊อกล้างมือ และถูมือกับสบู่อ่อนๆ ขั้นตอนที่ 2 : ถูฝ่ามือทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน ด้วยเวลาไม่ต่ำกว่า 20 วินาที ขั้นตอนที่ 3 : เปลี่ยนท่าเป็นการถูหลังฝ่ามือสลับกันทั้ง 2 ข้าง ขั้นตอนที่ 4 : นำนิ้วมือทั้ง 2 ข้างประสานกัน […]

ไวรัสโคโรนา

หน้ากากอนามัย มีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อของโรคต่างๆ ได้ และเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัส อย่างเช่น เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ควรจะต้องมีการปฏิบัติและใช้งานหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและเหมาะสม ทาง Hello คุณหมอ ได้รวบรวม ข้อควรทำและไม่ควรทำสำหรับการสวมหน้ากากอนามัย มาฝากคุณผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แต่จะมีข้อใดบ้างนั้น ไป่านกันได้ที่บทความนี้เลยค่ะ ข้อควรทำและไม่ควรทำสำหรับการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย (Medical mask) ช่วยในการป้องกันสารคัดหลั่งในกรณีที่อาจจะมีผู้อื่น หรือผู้ที่ติดเชื้อมาไอ หรือจามในระยะใกล้ๆ หน้ากากอนามัยจะช่วยกรองสารคัดหลั่งเหล่านั้นได้ ดังนั้น หน้ากากอนามัย จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถช่วยในการรับมือและป้องกันเชื้อของโรคโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ควรที่จะมีการใช้งานที่ถูกต้อง ดังนี้ สิ่งที่ควรทำ สวม หน้ากากอนามัย ให้กระชับและแนบติดไปกับใบหน้า สวมสายรัดของหน้ากากอนามัยไว้ที่หูเสมอ ให้หน้ากากอนามัยปิดทั้งปากและจมูกโดยไม่มีช่องว่าง ก่อนหยิบหน้ากากอนามัยมาสวม ควรล้างมือก่อนทุกครั้งด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่สัมผัสกับหน้ากากอนามัยหลังจากที่สวมไปแล้ว แต่หากจำเป็นต้องมีการจับ สัมผัส เพื่อปรับทิศทางของหน้ากากอนามัย ให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสกับหน้ากากอนามัย หากหน้ากากอนามัยชำรุด เปียกน้ำ หรือสูญเสียรูปทรง ควรเปลี่ยนใช้อันใหม่ทันที และไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องถอดหน้ากากอนามัย ให้ถอดจากสายรัดที่คล้องอยู่บริเวณหู ไม่สัมผัสโดยตรงกับ หน้ากากอนามัย ทิ้งลงในถังขยะปิด หรือถุงดำโดยเฉพาะ จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ สิ่งที่ไม่ควรทำ การสัมผัสกับหน้ากากอนามัยบ่อย ๆ ไม่ล้างมือทั้งก่อนและหลังการสัมผัสกับ หน้ากากอนามัย สวมหน้ากากอนามัยโดยที่ไม่แนบติดกับหน้า และมีช่องว่างระหว่างใบหน้ากับหน้ากากอนามัย ทิ้ง หน้ากากอนามัยลง […]

การดูแลสุขอนามัย

ปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างหนัก และยังไม่มีทีท่าว่าจะหายไปในเร็ววันนี้ สถาบันด้านสุขภาพและอนามัยต่าง ๆ ทั่วทั้งโลกต่างก็โหมโรงให้ประชาชนร่วมรับมือกับภัยพิบัติของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ด้วยการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ ข้อสำคัญคือไม่ควรลืมล้างมือ และควรที่จะล้างมือบ่อย ๆ ด้วย นั่นจึงทำให้การ ล้างมือด้วยเจลล้างมือ ได้รับความนิยม เนื่องจาก เจลล้างมือ สามารถที่จะพกพาได้ง่าย และใช้งานสะดวกในกรณีที่ไม่มีสบู่และน้ำ แต่การล้างมือแบบไหนให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ากันตามไปดูกันเลยกับบทความนี้จาก Hello คุณหมอ มีอะไรอยู่ในเจลล้างมือบ้าง ใน เจลล้างมือ แต่ละยี่ห้อนั้น ต่างก็มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ตามหลักแล้วจะมีสารประกอบหลักที่เหมือนกันทุกประการ นั่นคือแอลกอฮอล์ ซึ่งเจลล้างมือที่วางขายกันทั่วไปในท้องตลาดนี้ จะประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 60 ไปจนถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โดยปกติแล้วจะเป็นแอลกอฮอล์ประเภท เอทานอล (Ethanol) ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) หรือเอ็น โพรพานอล (N-propanol) และด้วยความเข้มข้นของสารเหล่านั้น ทำให้แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการทำลายจุลินทรีย์ตัวเล็ก ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม มีเจลล้างมือบางชนิดที่เป็นเจลประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ก็สามารถใช้เพื่อการฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกัน โดยเจลล้างมือชนิดนี้ จะมีส่วนประกอบหลักคือ เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ […]

ไวรัสโคโรนา

สำหรับช่วงกักตัวอยู่บ้าน หลาย ๆ ครอบครัวเลือกที่จะออกไปซื้อของสำหรับการบริโภคอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งแน่นอนในห้างสรรพสินค้าก็มีผู้คนมากมาย แวะเวียนมาซื้อของ แม้จะมีการป้องกันที่ดีขนาดไหน แต่หากเชื้อโรคนั้นติดอยู่ตามสิ่งของที่เราไปซื้อ แล้วติดมาตามมือ ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เราสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีบทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการ ทำความสะอาดสินค้าที่ซื้อ หลังช้อปปิ้งมาฝากเหล่าพ่อบ้านแม่บ้านกันค่ะ ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสินค้าที่ซื้อจากซุปเปอร์ ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้คนอยู่บ้านกันมากขึ้น มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเรายังคงทำอยู่คือ การซื้อของเข้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือของใช้ต่าง ๆ ซึ่งการออกไปซื้อของนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เพราะห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งที่มีชุมนุมของผู้คนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนี้สินค้าบางชนิดมีการหยิบจับกันหลายมือ บางคนอาจมีการไอ จาม ซึ่งทำให้สารคัดหลั่งติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อเราหยิบหรือจับสินค้านั้นแล้วขยี้ตาหรือเอามือเข้าบ้างก็อาจทำให้ติดเชื้อได้ เพราะเราสามารถติดเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่ได้ จากงานวิจัยของวารสารการแพทย์ของนิวส์อิงแลนด์ พบว่าเชื้อไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวที่เป็นพลาสติกหรือสแตนเลสได้นานถึง 72 ชั่วโมง นอกจากนี้เชื้อโรคยังสามารถอาศัยอยู่บนกระดาษแข็งได้นาน 24 ชั่วโมง ซึ่งการไปซื้อของก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้ ดังนั้นก่อนที่จะนำของที่ซื้อมาใช้จะต้องมีการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อก่อนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส วิธีการ ทำความสะอาดสินค้าที่ซื้อ หลังช้อปปิ้ง เพื่อป้องกันโควิด-19 การออกไปซื้อของกิน ของใช้เข้าบ้าน เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ ซึ่งแน่นอนว่าการออกไปในที่ชุมชนอย่างห้างสรรพสินค้าก็จะเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อ บางครั้งอาจมีเชื้อปนเปื้อนอยู่กับพื้นผิวของสินค้าก็เป็นไปได้ ดังนั้นก่อนที่จะนำของที่ซื้อมาใช้ จะต้องมีการทำความสะอาดก่อน […]

สิ่งที่คุณควรรู้

ไวรัสโคโรนา

เชื่อว่าในขณะนี้ หลาย ๆ คนอาจจะตระหนักและรับทราบข้อปฏิบัติในการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 กันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หรือการเว้นระยะห่าง แต่กับผู้ที่ติดโควิด-19 และรักษาหายแล้ว จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง วันนี้ Hello คุณหมอ ได้นำสารพัดเทคนิค การดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19 มาฝากทุกคนกันค่ะ เทคนิค การดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19 แม้ว่าผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาจนหายจาก โรคโควิด-19 แล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในทันที ผู้ป่วยยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเอง รวมถึงเพื่อคอยเฝ้าระวังสัญญาณความผิดปกติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย กรมการแพทย์ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตัวเองหลังหายจากโควิด-19 ไว้ ดังนี้ กักตัวจนครบ 14 วัน ปัญหาการขาดแคลนเตียงและบุคลากรสำหรับรักษา โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมักจะได้กลับบ้านหลังจากกักตัวดูแลภายในโรงพยาบาลเพียงแค่ประมาณ 10 วันเท่านั้น และจำเป็นต้องกักตัวเองที่บ้านเพิ่มจนครบกำหนด 14 วัน เพื่อให้มั่นใจว่า หายดีและไม่อยู่ในระยะที่แพร่เชื้อแล้ว จึงจะสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ ในช่วงระหว่างที่กักตัวที่บ้าน ควรแยกห้องนอน และถ้าเป็นไปได้ควรแยกห้องน้ำ กับพื้นที่พักอาศัย หากไม่สามารถแยกได้ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังใช้งาน และห้ามใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องพบปะกับผู้อื่น ทำความสะอาด นอกเหนือจากการทำความสะอาดตามปกติแล้ว ก็ควรเน้นทำความสะอาดในจุดที่ตัวเองสัมผัสบ่อย ๆ และจุดเสี่ยงที่อาจมีการสะสมของเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู […]

ห้ามพลาด!