home
banner

ทำความเข้าใจโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน

เบาหวานเกิดจากอะไร เป็นคำถามที่อาจตอบได้ยาก เนื่องจากโรคเบาหวานอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ ร่างกายไม่ตอบสนองกับอินซูลิน รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวัน เป็นต้น เพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัด ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดโดยคุณหมอ และทำการรักษาได้ตรงจุด เบาหวานเกิดจากอะไร เบาหวาน ปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่า “อินซูลิน” ให้เพียงพอต่อร่างกาย โดยอินซูลินมีหน้าที่สำคัญในการนำกลูโคสจากอาหารที่รับประทานออกจากกระแสเลือด เข้าสู่เซลล์ในร่างกายเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน นำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน หากร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ จนเป็นโรคเบาหวาน อาจทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต และสูญเสียการมองเห็นได้ สำหรับสตรีตั้งครรภ์อาจเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากร่างกายในช่วงตั้งครรภ์อาจผลิตฮอร์โมนสร้างความสมดุล คือ ฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และ โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ซึ่งฮอร์โมนเหล่านั้นอาจไปกระทบต่อเซลล์ที่ทำให้ร่างกายดื้ออินซูลิน นำไปสู่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ประเภทของเบาหวาน ประเภทของเบาหวาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ เบาหวานชนิดที่ 1 อาจเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายบกพร่อง ส่งผลให้ทำลายเซลล์ในตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลิน จนไม่อาจสร้างอินซูลินให้เพียงพอต่อร่างกาย โดยส่วนใหญ่เบาหวานชนิดนี้อาจพบได้บ่อยในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ เบาหวานชนิดที่ 2  สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาจเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ของร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ […]

ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes) เป็นอีกหนึ่งโรคประจำตัวที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่เราสามารถระมัดระวังถึงอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจลุกลามเข้ามาได้แทน เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด หรือแม้แต่ ภาวะคีโตอะซิโดซิส ซึ่งวันนี้ Hello คุณหมอ จึงขออาสาพาทุกคนพามารู้จักกับภาวะดังกล่าวให้มากขึ้นไปพร้อม ๆ กันค่ะ ภาวะคีโตอะซิโดซิส คืออะไร ภาวะคีโตอะซิโดซิส (Diabetic ketoacidosis : DKA) เป็น ภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ค่อนข้างส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายผู้ป่วยอย่างมาก โดยภาวะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของคุณไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากอินซูลินมีส่วนช่วยสำคัญในการเพิ่มพลังงานสำคัญให้แก่ กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และเซลล์อื่น ๆ การที่ร่างกายคุณมีระดับอินซูลินที่ไม่เพียงพอนั้น ก็อาจทำให้ระดับในเลือดของคุณอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจนเกิดเป็นกรดสะสมอยู่ในกระแสเลือด ที่เรียกว่า คีโตน (Ketones) จนส่งผลให้เกิดภาวะคีโตอะซิโดซิส ที่อาจนำพาไปสู่อันตรายร้ายแรง และถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว สัญญาณเตือนส่วนใหญ่ ของภาวะคีโตอะซิโดซิส อาการของภาวะคีโตอะซิโดซิส ดังต่อไปนี้ สามารถปรากฏให้คุณพบเห็น หรือสังเกตได้อย่างรวดเร็ว และมักเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มที่บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังประสบกับ โรคเบาหวาน ได้อีกด้วย รู้สึกกระน้ำเป็นอย่างมาก ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนัง และริมฝีปากแห้ง รู้สึกร่างกายอ่อนแรง เหนื่อยล้าง่าย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจถี่ ระดับน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากอาการข้างต้นที่คุณอาจประสบได้แล้ว ยังอาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นได้อีก เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ โพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ำ […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา ซึ่งหากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ บทความนี้ Hello คุณหมอ นำข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือเบาหวานขึ้นตามาให้ทุกคนได้ศึกษากันค่ะ เพื่อที่เราจะได้รับมือเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้อย่างทันท่วงที  เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) คืออะไร เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy) เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่ส่งผลกระทบต่อดวงตา โดยมีสาเหตุมาจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน ทำให้เส้นเลือดที่จอประสาทตาที่เรียกว่า จอเรตินา (Retina) ได้รับความเสียหายจากน้ำตาลอุดตัน ส่งผลให้เลือดไหลเวียนผิดปกติ  อย่างไรก็ตามในระยะแรกผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่พบอาการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการมองเห็น แต่หากปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่ อาจส่งผลร้ายแรงถึงขัันสูญเสียการมองเห็นได้  ระยะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา เบาหวานขึ้นจอประสาทตาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้  เบาหวานขึ้นตาระยะแรก (Non–proliferative diabetic retinopathy : NPDR) หรือระยะที่ยังไม่มีเส้นเลือดงอกออกมาใหม่ โดยในระยะนี้ผนังหลอดเลือดเรตินาจะเริ่มบางลง มีรอยนูนเล็ก ๆ ยื่นออกมาจากผนังหลอดเลือด ซึ่งในบางครั้งอาจมีเลือดและน้ำรั่วไหลเข้าไปในจอตาเรตินา ซึ่งเป็นจุดควบคุมความคมชัดของสายตา เบาหวานขึ้นตาระยะรุนแรง (Proliferative diabetic retinopathy : PDR) หรือระยะที่มีเส้นเลือดงอกออกมาใหม่ โดยในระยะนี้หลอดเลือดที่เสียหายจะเริ่มเสื่อมสภาพลง ทำให้เกิดเส้นเลือดใหม่ที่ผิดปกติในหลอดเลือดเรตินา หลอดเลือดใหม่นี้มีผนังเปราะบางมากและเมื่อแตกเลือดจะเข้าไปในน้ำวุ้นตา ทำให้วุ้นตาขุ่นเกิดเป็นต้อหินได้  ปัจจัยเสี่ยงของเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ปัจจัยเสี่ยงของเบาหวานขึ้นจอประสาทตา มีดังนี้ เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลานาน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี ความดันโลหิตสูง […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

ภาวะเบาหวานลงไต (Diabetic Nephropathy หรือ Diabetic Kidney Disease) เป็นอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อน ที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วันนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเบาหวานลงไต มาให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ศึกษากันค่ะ เพื่อที่เราจะได้รู้ทันและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างทันท่วงที  ภาวะเบาหวานลงไต (Diabetic Nephropathy หรือ Diabetic Kidney Disease) คืออะไร ภาวะเบาหวานลงไต (Diabetic Nephropathy หรือ Diabetic Kidney Disease) พบในผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ไตชนิดรุนแรงของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1 (Type 1 diabetes) และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) โดยสาเหตุหลักเกิดจากไตทำงานหนักจนประสิทธิภาพการทำงานลดลง (กำจัดของเสียออกจากร่างกายลดลง) เมื่อกระบวนการขับของเสียที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเสียที่บริเวณไตจึงเริ่มส่งผลเสียต่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย อย่างไรก็ตาม ภาวะเบาหวานลงไตในระยะแรกมักไม่แสดงอาการมากนัก แต่เมื่อผ่านไปสักระยะผู้ป่วยเบาหวานจะเริ่มมีอาการแสดง ดังต่อไปนี้ อาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ  […]

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เป็นโรคที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานทุกคน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรดูแลสุขภาพร่างกายให้มากเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน โดยโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว แล้วโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานจะมีอะไรบ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามวันนี้เรามีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานมาแบ่งปัน เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวรับมือกับโรคต่าง ๆ ได้ทัน โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน มีอะไรบ้าง ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา (เบาหวานขึ้นตา) คนส่วนใหญ่ที่เกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานจะมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่อาจทำให้การมองเห็นลดลงหรือตาบอดได้ ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และคอเลสเตอรอลที่สูงเกินไปเป็นสาเหตุหลักของโรคจอประสาทตา ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมอยู่เสมอและเข้ารับการตรวจตากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาเท้าและผิวหนัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานมีแนวโน้มในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับเท้าและผิวหนัง จึงควรดูแลเท้าและผิวหนังของคุณให้ดี หากมีบาดแผลหรือรอยแตกเกิดขึ้นก็ควรรักษาเพื่อให้แผลหายไว้ที่สุด เพราะหากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจที่ให้บาดแผลหรือรอยแตกลึกขึ้นและเกิดการติดเชื้อจนอาจนำไปสู่การตัดเท้าได้ ความเสียหายของเส้นเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายของหลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดถูกจำกัดเพิ่มความเสี่ยงให้การเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ อาจนำไปสู่โรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน โรคไต เกิดจากความเสียหายของหลอกเลือดเล็กในไตทำให้ไตมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง จนล้มเหลวลงได้ โรคไตพบได้บ่อยในผู้ที่เป็นเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไต โรคระบบประสาท โรคเบาหวานอาจทำให้เส้นประสาทเกิดความเสียหายเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงเกินไป อาจนำไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือเกิดความเสียหายกับเส้นประสาทส่วนปลายทำให้มีอาการเจ็บปวด เสียวซ่า หรืออาจเสียความรู้สึก ซึ่งการเสียความรู้สึกส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานเนื่องจากหากเกิดการบาดเจ็บและนำไปสู่การติดเชื้อร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวก็อาจทำให้ต้องรักษาด้วยการตัดแขน ขาได้ โรคเหงือก ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบของเหงือก หากไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็อาจทำให้เป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันได้ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรเข้าตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำเพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดในช่องปาก และได้รับการรักษาอย่าทันท่วงที ปัญหาทางเพศหญิง ผู้ทีเป็นโรคเบาหวานมีความเสียหายของหลอดเลือดและเส้นประสาท ทำให้จำกัดปริมาณเลือดที่ไหลไปบริเวณอวัยวะเพศของคุณจนอาจทำให้เสียความรู้สึก หรืออาจมีแนวโน้มเกิดโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ปัญหาทางเพศชาย ปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศของคุณถูกจำกัดจนอาจทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypo) เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดของคุณต่ำกว่า 4 mmol/l […]

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

เชื่อว่าหลายอาจมีความกังวลใจ เมื่อสมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดป่วยเป็น โรคเบาหวาน เนื่องจากไม่ทราบว่าจะต้องช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถอยู่กับโรคของตนได้อย่างมีความสุข บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำ เคล็ดลับ ง่าย ๆ ในการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มาฝากกันค่ะ จะมีวิธีไหนที่น่าสนใจบ้าง ติดตามอ่านได้ในบทความนี้เลย 5 เคล็ดลับ ง่าย ๆ ในการ ดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  หากสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเราเป็น โรคเบาหวาน เราสามารถดูแล ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ ง่าย ๆ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1. หยุดบงการผู้ป่วยเบาหวาน หลีกเลี่ยงการจู้จี้จุกจิกกับผู้ป่วยโรคเบาหวานมากจนเกินไป เช่น บังคับให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร การรับประทานยา เพราะเมื่อเราเร่งรัดผู้ป่วยมากจนเกินไป อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะเครียดและปฏิเสธวิธีในการดูแลตนเอง สิ่งสำคัญคือเราต้องคอยให้กำลังใจ เป็นฝ่ายสนับไม่ใช่ผู้คุมคอยบงการ 2. ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ ดังนั้น เราควรส่งเสริมผู้ป่วยด้วยการแนะนำการรับประทานอาหารที่มีประโยชนฺ์ อาจชวนผู้ป่วยทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หรือเลือกซื้ออาหารที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลต่ำมารับประทานร่วมกัน  3. ออกกำลังกายร่วมกัน การออกกำลังกายเป็นประจำมีความสำคัญพอ ๆ กับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพราะสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นคุณลองชวนผู้ป่วยออกกำลังกายร่วมกันดูสิคะ หากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมนี้ โดยออกกำลังกายอย่างน้อย […]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเบาหวาน

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพอื่น ๆ