banner

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ภัยใกล้ตัว ที่ไม่ควรมองข้าม

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic Bronchitis) เป็นอีกหนึ่งโรคทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อย โดยมีสาเหตุมาจากมลภาวะทางอากาศและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไอ น้ำมูกไหล หายใจลำบาก เป็นต้น บทความนี้ Hello คุณหมอ จึงนำข้อมูลความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง มาให้ผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงโรคดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้รับมือกับโรคได้อย่างทันท่วงที  โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) คืออะไร โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic bronchitis) เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม และกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเสมหะเข้าไปในท่อหลอดลมมากขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการไอ มีเสมหะ หายใจลำบาก เป็นต้น  ถึงแม้ว่าโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง จะไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายเท่าใดนักในผู้ป่วยครั้งแรก (ผู้ป่วยบางรายมีอาการปอดบวมได้) แต่หากหลอดลมเกิดการอักเสบหลายครั้งซ้ำ ๆ อาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง มีดังต่อไปนี้ ควันบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่หรือผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ภูมิต้านทานต่ำ เช่น เป็นหวัดหรือมีภาวะเรื้อรังที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่ำลง  มลภาวะทางอากาศ  การสัมผัสกับ ฝุ่น ควัน สารเคมี อาจทำให้เกิดการระคายเคียงในปอด ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบ กรดไหลย้อน อาการเสียดท้องอย่างรุนแรงซ้ำ ๆ อาจทำให้คอเกิดการระคายเคือง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป 5 สัญญาณเตือน ที่บ่งบอกว่าคุณเข้าข่ายเป็นโรค […]

ถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพอง

ถุงลมโป่งพอง โรคอันตรายในระบบทางเดินหายใจ ที่แม้ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นได้

ถุงลมโป่งพอง เป็นอาการทางสุขภาพที่เกิดจากสาเหตุหลักอย่างการสูบบุหรี่ ดังที่เรามักจะเห็นจากการรณรงค์ผ่านสื่อสาธารณะ วิดิโอ ภาพ หนังสือ หรือคู่มือสุขภาพต่าง ๆ ว่าให้เลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นถุงลมโป่งพอง แต่รู้หรือไม่ว่า โรคถุงลมโป่งพอง ไม่ต้องสูบบุหรี่ก็มีโอกาสเสี่ยงได้เหมือนกัน แต่อะไรบ้างที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นถุงลมโป่งพอง Hello คุณหมอ มีคำตอบมาฝากทุกท่านในบทความนี้ค่ะ ถุงลมโป่งพอง คืออะไร ถุงลมโป่งพอง หรือ โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นหนึ่งในภาวะสุขภาพของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ที่มีอาการของโรคถุงลมโป่งพองจะหายใจถี่และสั้น เนื่องมาจากถุงลมและผนังถุงลมถูกทำลายจนเสื่อมสภาพ จึงเกิดการอุดกั้นอากาศ อากาศเก่าก็จะถูกกักเก็บเอาไว้ในถุงลมจนไม่เหลือพื้นที่ให้กับออกซิเจนใหม่ที่เข้ามา เวลาที่หายใจออกจึงมีอากาศตกค้างอยู่ภายในถุงลม เมื่อจะหายใจเข้าก็จะหายใจได้ไม่เต็มที่เนื่องจากอากาศที่ตกค้างอยู่ภายในถุงลมมีมากเกินไป จนไม่สามารถกักเก็บเอาอากาศใหม่เข้าไปได้ ทำให้เวลาหายใจจะรู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจถี่สั้น และมีอาการไอร่วมด้วย สาเหตุของ ถุงลมโป่งพอง โรคถุงลมโป่งพอง เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ การสูบบุหรี่ แม้ว่าโดยทั่วไป โรคถุงลมโป่งพอง มักจะมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่แพทย์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุใดการสูบบุหรี่จึงทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง แต่เป็นไปได้ว่าสารเคมีและสารพิษในบุหรี่มีส่วนในการทำลายปอด ผนังปอด ถุงลม รวมถึงผนังของถุงลมด้วย อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่เป็นที่ชัดเจนในแง่ที่ว่าบุหรี่ทำให้เป็นถุงลมโป่งพองได้อย่างไร แต่ผลการวิจัยและผลการศึกษาจากหลายสถาบันพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ สูงถึง 6 เท่าเลยทีเดียว ภาวะขาดแคลนAAT เอเอที (AAT) หรือ Alpha-1 antitrypsin เป็นโปรตีนธรรมชาติที่อยู่ในเลือดของเรา […]

โรคถุงลมโป่งพอง

5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

คนส่วนใหญ่มักคิดว่า โรคถุงลมโป่งพอง มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ เพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้ว ยังมีอีกหลาย พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง บทความนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาดูกันว่า โรคถุงลมโป่งพองเกิดจากสาเหตุและปัจจัยใดบ้าง เราจะได้ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) คืออะไร ถุงลมโป่งพอง (Emphysema) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดหนึ่ง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD) เกิดจากการอักเสบบริเวณถุงลมปอด  ผนังด้านในถุงลมจึงอ่อนตัวและแตกออกกลายเป็นถุงลมขนาดใหญ่แทนที่จะเป็นถุงลมขนาดเล็ก ๆ จำนวนมาก ทำให้ปอดแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายได้น้อยลง หรือมีปริมาณออกซิเจนค้างอยู่ในปอดมากกว่าปกติ  อย่างไรก็ตาม โรคถุงลมโป่งพองมักพบในเพศชายที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจถี่ และอาการไอ เป็นต้น  5 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง มีดังต่อไปนี้ สูบบุหรี่  บุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคถุงลมโป่งพอง อายุ โดยส่วนใหญ๋มักพบในเพศชายที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี  การสัมผัสกับควันบุหรี่ การสัมผัสหรือสูดดมควันบุหรี่ (โดยที่ไม่สูบบุหรี่เอง) อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพอง สูดดมควันและฝุ่นละออง  หากเราหายใจเอาควันและฝุ่นละออง  เช่น ฝุ่นละอองจากเมล็ดฝ้าย หรือสารเคมีในเหมืองแร่ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไป การสัมผัสกับมลภาวะในที่ร่มและกลางแจ้ง การหายใจเอามลพิษ เช่น ควันจากเชื้อเพลิง ควันจากท่อไอเสียรถ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง สัญญาณเตือนโรคถุงลมโป่งพอง    โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมีอาการไอ […]

เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพอื่น ๆ