home
banner

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตับอักเสบ

การป้องกันและการรักษา

ปัญหาสุขภาพช่องท้องแบบอื่น

ไวรัสตับอักเสบ คือ เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการทำงานของตับโดยเฉพาะ และเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของการเป็นมะเร็งตับ ตัวโรคอาจเกิดขึ้นได้จากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป รวมถึงเกิดจากภาวะระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานต่ำ รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ พฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ต่อไปนี้คือพฤติกรรมที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ใช้ยาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ รวมถึงการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น ก็จะทำให้สัมผัสกับเลือดที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ การติดเชื้อ HIV คนเราสามารถติดเชื้อ HIV ได้ผ่านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นการรับเลือดที่มีการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ก็ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นตับอักเสบเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การรับของเหลวใดๆก็ตามเข้าสู่ร่างกายคือความเสี่ยงสูงสุด ไม่ใช่เพียงเพราะมีเชื้อ HIV การสัก การเจาะร่างกาย และการใช้เข็มกับร่างกายชนิดอื่นๆ หากคุณกำลังคิดจะไปสัก เจาะร่างกาย หรือแม้แต่ไปฝังเข็ม หากพบเจอร้านที่ไม่ได้ใช้เข็มใหม่หรือสะอาดสำหรับลูกค้าทุกคน ดังนั้น ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงที่มากับเลือด เช่น HIV มีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย (ทั้งทางทวารหนักและปาก) ถึงแม้ว่าไวรัสตับอักเสบเอและอี จะเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน แต่กิจกรรมทางเพศทั้งทางทวารหนักและปาก ก็อาจแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบได้เช่นกัน อยู่ร่วมอาศัยกับคนที่ป่วยเป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ มีอาชีพเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ โดยอาชีพนี้มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสเลือดคนไข้ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา เป็นต้น การเดินทางไปต่างประเทศ ก็มีความเสี่ยงต่อการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ โรคตับอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากไวรัส โรคตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดื่มแอลกอฮอล์มากเกินพอดี อย่างไรก็ตาม กลไกที่แท้จริงของการทำลายตับชนิดนี้ยังคงไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัด แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุทำให้ตับบวมโตและเจ็บปวด แต่การรับประทานยาบางชนิดมากเกินไปหรือการรับพิษเข้าสู่ร่างกายก็อาจเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบได้เช่นกัน ผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ มีดังนี้ ร่างกายจะดูดซับแอลกอฮอล์ จากนั้นจึงเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นสารอนุพันธุ์ที่มีความเป็นพิษสูง สารเคมีที่มาจากแอลกอฮอล์จะก่อให้เกิดการอักเสบ […]

ปัญหาสุขภาพช่องท้องแบบอื่น

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ส่งผลกระทบกับการทำงานของตับ และถือเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งตับ ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ อาจมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่คุณกระทำในชีวิตประจำ และคาดไม่ถึงว่าจะสามารถก่อให้เกิดโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสได้ ว่าแต่ ปัจจัยเสี่ยงไวรัสตับอักเสบ จะมีอะไรบ้าง Hello คุณหมอ จะพาไปหาคำตอบกันเลย ปัจจัยเสี่ยงไวรัสตับอักเสบ ส่วนใหญ่แล้ว ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับของเหลวในร่างกายของผู้ติดเชื้อ เช่น เลือด อุจจาระ ของเหลวในช่องคลอด น้ำอสุจิ แต่ปัจจัยดังต่อไปนี้ ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคตับอักเสบจากไวรัสได้เช่นกัน การติดเชื้อ HIV ถ้าคุณติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผ่านทางการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขภาพร่วมกัน เช่น เข็มฉีดยา หรือได้รับการถ่ายเลือดที่ติดเชื้อ หรือมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย ก็จะทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคตับอักเสบของคุณเพิ่มขึ้น ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ผ่านการสัก การเจาะร่างกาย และการใช้เข็มในกรณีอื่น ๆ ถ้าคุณตั้งใจที่จะสัก เจาะ หรือแม้แต่ฝังเข็ม หากสถานประกอบการไม่ได้ใช้เข็มใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละราย ความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ หรือเชื้ออื่น ๆ ที่มากับเลือด เช่น เอชไอวี ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ผ่านกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย  แม้ว่าเชื้อไวรัส ตับอักเสบ ชนิดเอ และชนิดอี มักจะแพร่กระจายผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน แต่การร่วมเพศทางทวารหนักและปากก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบได้เช่นกัน การใช้ยาและดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การรับประทานยาบางชนิดมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นยาที่หาซื้อได้เองตามร้านขายยา หรือยาที่แพทย์สั่ง […]

มะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B หรือ HVB) เป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตับ ซึ่งถือว่ามีความร้ายแรง สำหรับบางคนอาจเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งกินเวลานานกว่าหกเดือน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการตับวาย ตับแข็ง และ มะเร็งตับ ได้ การป้องกัน ไวรัสตับอับเสบบี สามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน แต่หากติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ ต้องรักษาตามอาการ และใช้ชีวิตอย่างระวัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น ซึ่ง การตรวจ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันไม้ให้ติดเชื้อนาน ติดเรื้อรัง จนพัฒนากลายไปเป็น มะเร็งตับ ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูล การตรวจไวรัสตับอักเสบบี มาให้ได้อ่านกันค่ะ ไวรัสตับอักเสบบี เพิ่มความเสี่ยง มะเร็งตับ ได้อย่างไร มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหกของโลก แต่อัตราการเสียชีวิตจาก มะเร็งตับ พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง และเมื่อเอ่ยถึงมะเร็งตับ หลายคนอาจจะคิดว่ามีสาเหตุหลักมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้ว ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การเป็นโรคเบาหวาน การได้รับยาบางชนิด […]

ปัญหาสุขภาพช่องท้องแบบอื่น

มีการคาดการณ์ว่าประมาณ 85% ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus; HCV) นั้นจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากเป็นไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ควรรักษาด้วยการพักผ่อน บรรเทาอาการ และบริโภคน้ำในปริมาณที่เหมาะสม การรักษาโดยใช้ยานั้นใช้เพื่อรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังเท่านั้น Hello คุณหมอ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยารักษาตับอักเสบ มาฝากคุณแล้ว การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการตับอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะเป็นโรคเรื้อรัง สำหรับโรคตับอักเสบเรื้อรัง มักแนะนำให้ใช้ยาร่วมกับ การป้องกันโรคตับ เช่น โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ตับวาย การบรรเทาอาการ การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ ยารักษาตับอักเสบ ที่ใช้กันมากที่สุดมีอะไรบ้าง อินเตอร์เฟอรอน (Interferons) ยาต้านไวรัสโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease Inhibitor) ยาต้านไวรัสนิวคลีโอไทด์ อนาล็อก (Nucleoside Analogue) ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์ (Polymerase Inhibitor) และการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน การแพทย์ทางเลือก อินเตอร์เฟอรอน (Interferons) อินเตอร์เฟอรอนคือโปรตีนในร่างกาย มีหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ โปรตีนตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสตับอักเสบซีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ยาเหล่านี้ได้แก่ เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด (Peginterferon alfa-2a) อย่างเพกาซิส (Pegasys) เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด อย่างเพกอินทรอน (PegIntron) หรือไซลาทรอน (Sylatron) อินเตอร์เฟอรอน […]

ใช้ชีวิตร่วมกับตับอักเสบ