banner

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับตับอักเสบ

โรคตับ

ไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis)

ไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis) เป็นอาการติดเชื้อที่ตับ ทำให้เกิดแผลเป็นเรียกว่า ตับแข็ง อาจทำให้เป็นมะเร็งตับ ตับวาย หรือเสียชีวิตได้ คำจำกัดความไวรัสตับอักเสบ คืออะไร ไวรัสตับอักเสบ (Viral Hepatitis) เป็นอาการที่ตับติดเชื้อไวรัส ซึ่งเกิดขึ้นเพราะเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis Virus) การอักเสบเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันสัมผัสได้ถึงสิ่งแปลกปลอมหรืออันตราย เช่น ไวรัส ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในร่างกาย จึงส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวมาในบริเวณนั้นเพื่อปกป้องร่างกาย อาการนี้ทำให้เกิดรอยแดง บวมหรือเจ็บในบางครั้ง เชื้อไวรัสตับอักเสบจะทำลายตับ และทำให้เกิดแผลเป็นในตับ เรียกว่าตับแข็ง โดยอาการตับแข็งอาจทำให้เป็นมะเร็งตับ ตับวาย หรือเสียชีวิตได้ ตับทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารที่คุณรับประทานให้เป็นพลังงาน กำจัดแอลกอฮอล์และของเสียจากเลือด ช่วยกระเพาะอาหารและลำไส้ในการย่อยอาหาร รวมถึงสร้างโปรตีนที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ เพื่อควบคุมและหยุดการไหลของเลือดด้วย ไวรัสตับอักเสบแบ่งได้เป็นหลายชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี ดี และอี ไวรัสเหล่านี้จะมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อที่แตกต่างกัน ไวรัสตับอักเสบพบได้บ่อยแค่ไหน โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่พบได้บ่อย ผู้คนในวัยใดก็สามารถป่วยเป็นโรคนี้ได้ โรคนี้อาจควบคุมได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ไวรัสตับอักเสบเอ ส่งผลต่อผู้หญิงและผู้ชายในทำนองเดียวกัน ไวรัสตับอักเสบบี จะส่งผลต่อผู้หญิงต่างไปจากผู้ชาย ส่วนไวรัสตับอักเสบซี จะส่งผลต่อผู้หญิงต่างไปจากผู้ชายเช่นกัน โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาการอาการของ โรคไวรัสตับอักเสบ อาการของโรคไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิดคล้ายคลึงกัน อาการเหล่านี้ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ (อุณหภูมิระหว่าง 37.5-38.3 องศาเซลเซียส) เหนื่อยล้า เบื่ออาหาร ท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ปวดท้อง ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีเหมือนดินเหนียว ปวดข้อต่อ ดีซ่าน […]

การป้องกันและการรักษา

ปัญหาสุขภาพช่องท้องแบบอื่น

คุณมีโอกาสเสี่ยง ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ได้อย่างไรบ้าง

ไวรัสตับอักเสบ คือ เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อการทำงานของตับโดยเฉพาะ และเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของการเป็นมะเร็งตับ ตัวโรคอาจเกิดขึ้นได้จากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป รวมถึงเกิดจากภาวะระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานต่ำ รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ พฤติกรรมเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ต่อไปนี้คือพฤติกรรมที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ใช้ยาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ รวมถึงการใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น ก็จะทำให้สัมผัสกับเลือดที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ การติดเชื้อ HIV คนเราสามารถติดเชื้อ HIV ได้ผ่านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรือเป็นการรับเลือดที่มีการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย รวมถึงการมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ก็ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยเป็นตับอักเสบเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การรับของเหลวใดๆก็ตามเข้าสู่ร่างกายคือความเสี่ยงสูงสุด ไม่ใช่เพียงเพราะมีเชื้อ HIV การสัก การเจาะร่างกาย และการใช้เข็มกับร่างกายชนิดอื่นๆ หากคุณกำลังคิดจะไปสัก เจาะร่างกาย หรือแม้แต่ไปฝังเข็ม หากพบเจอร้านที่ไม่ได้ใช้เข็มใหม่หรือสะอาดสำหรับลูกค้าทุกคน ดังนั้น ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่คุณจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ รวมถึงโรคติดต่อร้ายแรงที่มากับเลือด เช่น HIV มีกิจกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย (ทั้งทางทวารหนักและปาก) ถึงแม้ว่าไวรัสตับอักเสบเอและอี จะเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายได้ผ่านการทานอาหารและน้ำดื่มที่ปนเปื้อน แต่กิจกรรมทางเพศทั้งทางทวารหนักและปาก ก็อาจแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบได้เช่นกัน อยู่ร่วมอาศัยกับคนที่ป่วยเป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ มีอาชีพเป็นผู้ดูแลด้านสุขภาพ โดยอาชีพนี้มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสเลือดคนไข้ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เข็มฉีดยา เป็นต้น การเดินทางไปต่างประเทศ ก็มีความเสี่ยงต่อการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้ โรคตับอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากไวรัส โรคตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ตับอักเสบจากการดื่มแอลกอฮอล์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อดื่มแอลกอฮอล์มากเกินพอดี อย่างไรก็ตาม กลไกที่แท้จริงของการทำลายตับชนิดนี้ยังคงไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัด แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุทำให้ตับบวมโตและเจ็บปวด แต่การรับประทานยาบางชนิดมากเกินไปหรือการรับพิษเข้าสู่ร่างกายก็อาจเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบได้เช่นกัน ผลกระทบของแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดโรคตับอักเสบ มีดังนี้ ร่างกายจะดูดซับแอลกอฮอล์ จากนั้นจึงเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นสารอนุพันธุ์ที่มีความเป็นพิษสูง สารเคมีที่มาจากแอลกอฮอล์จะก่อให้เกิดการอักเสบ […]

มะเร็งตับ

การตรวจไวรัสตับอักเสบบี อีกวิธีลดความเสี่ยงมะเร็งตับ พร้อมค่าตรวจเริ่มต้นที่คุณควรรู้

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B หรือ HVB) เป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ตับ ซึ่งถือว่ามีความร้ายแรง สำหรับบางคนอาจเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งกินเวลานานกว่าหกเดือน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบบี แบบเรื้อรัง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการตับวาย ตับแข็ง และ มะเร็งตับ ได้ การป้องกัน ไวรัสตับอับเสบบี สามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน แต่หากติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถรักษาได้ ต้องรักษาตามอาการ และใช้ชีวิตอย่างระวัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น ซึ่ง การตรวจ ไวรัสตับอักเสบบี เป็นวิธีที่ช่วยป้องกันไม้ให้ติดเชื้อนาน ติดเรื้อรัง จนพัฒนากลายไปเป็น มะเร็งตับ ได้ วันนี้ Hello คุณหมอ มีข้อมูล การตรวจไวรัสตับอักเสบบี มาให้ได้อ่านกันค่ะ ไวรัสตับอักเสบบี เพิ่มความเสี่ยง มะเร็งตับ ได้อย่างไร มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหกของโลก แต่อัตราการเสียชีวิตจาก มะเร็งตับ พบได้บ่อยเป็นอันดับสอง และเมื่อเอ่ยถึงมะเร็งตับ หลายคนอาจจะคิดว่ามีสาเหตุหลักมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพียงอย่างเดียว แต่จริง ๆ แล้ว ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับยังมีปัจจัยอื่นอีก เช่น การเป็นโรคเบาหวาน การได้รับยาบางชนิด […]

ปัญหาสุขภาพช่องท้องแบบอื่น

ยารักษาตับอักเสบ แต่ละชนิดและข้อควรรู้ในการใช้

มีการคาดการณ์ว่าประมาณ 85% ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus; HCV) นั้นจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง โดยผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าหากเป็นไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน ควรรักษาด้วยการพักผ่อน บรรเทาอาการ และบริโภคน้ำในปริมาณที่เหมาะสม การรักษาโดยใช้ยานั้นใช้เพื่อรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังเท่านั้น Hello คุณหมอ มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยารักษาตับอักเสบ มาฝากคุณแล้ว การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการตับอักเสบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะเป็นโรคเรื้อรัง สำหรับโรคตับอักเสบเรื้อรัง มักแนะนำให้ใช้ยาร่วมกับ การป้องกันโรคตับ เช่น โรคตับแข็ง (Cirrhosis) ตับวาย การบรรเทาอาการ การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับ ยารักษาตับอักเสบ ที่ใช้กันมากที่สุดมีอะไรบ้าง อินเตอร์เฟอรอน (Interferons) ยาต้านไวรัสโปรตีเอส อินฮิบิเตอร์ (Protease Inhibitor) ยาต้านไวรัสนิวคลีโอไทด์ อนาล็อก (Nucleoside Analogue) ยาพอลิเมอเรส อินฮิบิเตอร์ (Polymerase Inhibitor) และการรักษาด้วยยาหลายชนิดร่วมกัน การแพทย์ทางเลือก อินเตอร์เฟอรอน (Interferons) อินเตอร์เฟอรอนคือโปรตีนในร่างกาย มีหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อ โปรตีนตัวนี้จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัสตับอักเสบซีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ยาเหล่านี้ได้แก่ เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด (Peginterferon alfa-2a) อย่างเพกาซิส (Pegasys) เพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟ่า 2เอ สำหรับฉีด อย่างเพกอินทรอน (PegIntron) หรือไซลาทรอน (Sylatron) อินเตอร์เฟอรอน […]

ใช้ชีวิตร่วมกับตับอักเสบ