backup og meta

ผู้หญิงมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 27/07/2023

ผู้หญิงมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่

ผู้หญิงมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่ โดยปกติผู้หญิงสามารถมีลูกได้เมื่อเริ่มมีการตกไข่และมีประจำเดือนครั้งแรก ประมาณช่วงอายุ 13-16 ปี แต่ร่างกายอาจมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่สุดช่วงอายุประมาณ 17-30 ปี และภาวะเจริญพันธุ์จะค่อย ๆ ลดลงเมื่ออายุประมาณ 35 ปีขึ้นไป และเมื่ออายุ 45 ปีขึ้นไป ภาวะเจริญพันธุ์จะลดลงมากจนอาจไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนด้วย

ผู้หญิงสามารถตั้งท้องได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

สำหรับเด็กผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สามารถตั้งครรภ์ได้จะเริ่มขึ้นเมื่อมีการตกไข่และมีประจำเดือนเกิดขึ้นครั้งแรก โดยผู้หญิงในช่วงวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ 16 ปี มักจะมีประจำเดือนมาสม่ำเสมอ เนื่องจากไข่ตกเป็นประจำทุกเดือน ต่อมใต้สมองจะผลิตฮอร์โมนฟอลลิเคิล สติมิวเลติง (Follicle Stimulating Hormone: FSH) เพื่อกระตุ้นถุงไข่ให้เจริญเติบโตเร็วขึ้นในรังไข่ทั้ง 2 ข้าง และเมื่อไข่สุกเต็มที่ รังไข่จะปล่อยไข่ออกมา หรือเรียกว่า การตกไข่ หากไข่ได้รับการปฏิสนธิจะเคลื่อนย้ายไปฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก แต่หากไม่ได้รับการปฏิสนธิเยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัวออกและกลายเป็นประจำเดือน

ผู้หญิงมีลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่

ช่วงเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่เหมาะสมที่สุดในการมีลูกอยู่ในช่วงระหว่างวัยรุ่นตอนปลาย คืออายุประมาณ 17-19 ปี และไม่เกินอายุ 30 ปี เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป ความพร้อมของร่างกายในการตั้งครรภ์จะเริ่มลดลงและเมื่ออายุ 45 ปี ภาวะเจริญพันธุ์อาจลดลงมากจนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ เนื่องจากผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน รังไข่จะเริ่มผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนน้อยลง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่และการมีประจำเดือน

เมื่ออายุประมาณ 45 ปี ประจำเดือนอาจมาไม่ปกติหรือประจำเดือนขาด จากนั้นเมื่ออายุประมาณ 50 ปี รังไข่จะหยุดปล่อยไข่ทำให้ไม่มีประจำเดือนและอาจจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม วัยหมดประจำเดือนเกิดขึ้นช้าหรือเร็วอาจขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนด้วย

ผู้หญิงมีลูกเมื่ออายุมากส่งผลอย่างไร

ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อมีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า เช่น อาจเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ อาจทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ตามมา เช่น

 • น้ำหนักตัวแรกเกิดของทารกต่ำ
 • คลอดก่อนกำหนด
 • แท้งบุตร
 • ทารกเสียชีวิตในขณะคลอด มักพบในหญิงตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี
 • การตั้งครรภ์หลายครั้ง เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจเพิ่มจำนวนการตกไข่มากขึ้นทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ง่าย และเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดง่ายเช่นกัน
 • โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 • ไม่สามารถคลอดเองตามธรรมชาติได้ จำเป็นต้องใช้การผ่าคลอด
 • ความผิดปกติของโครโมโซมในทารก เช่น กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม
 • เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ในขณะที่อายุมาก ควรปรึกษาคุณหมอก่อนเริ่มการตั้งครรภ์ เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลตัวเองก่อนตั้งครรภ์ และเข้ารับการฝากครรภ์พร้อมทั้งตรวจสุขภาพครรภ์ตามนัดหมายอย่างเคร่งครัด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 27/07/2023

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา