สัปดาห์ของการตั้งครรภ์

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 19

Infant

สัปดาห์ที่ 14

ระบบสืบพันธุ์ของลูกน้อยพัฒนาแล้ว

ส่วนสูงปัจจุบันของคุณ

8.6 cm

น้ำหนักปัจจุบันของคุณ

0.43 kg