ฮีโมฟีเลีย / โรคเลือดไหลไม่หยุด

ฮีโมฟีเลีย / โรคเลือดไหลไม่หยุด เป็นโรคหายาก ซึ่งมีอาการผิดปกติจากการที่เลือดไม่สามารถแข็งตัวได้ตามปกติ เป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อย และมักเกิดกับผู้ชาย โรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาาดได้ แต่หากผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างดี ก็สามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้นได้