backup og meta

น้ำหนักทารก และส่วนสูง ตามช่วงอายุ

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์ · พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 02/03/2023

  น้ำหนักทารก และส่วนสูง ตามช่วงอายุ

  ทารกแต่ละคนอาจมีการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่แตกต่างกัน การทราบถึง น้ำหนักทารก และส่วนสูง จึงอาจมีส่วนช่วยในการประเมินสุขภาพร่างกายและพัฒนาการของทารกที่เหมาะสมตามวัยเบื้องต้นได้ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและใส่ใจน้ำหนักและส่วนสูงของทารกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม

  น้ำหนักทารก มีความสำคัญอย่างไร

  น้ำหนักทารก มีความสำคัญต่อการประเมินการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งสุขภาพร่างกายและพัฒนาการของทารกในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักทารกอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกร่างกาย ดังนี้

  • การตั้งครรภ์ โดยปกติทารกที่คลอดตามกำหนดจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้น้ำหนักทารกและส่วนสูงมีความเหมาะสมตามวัย
  • พันธุกรรม อาจมีผลต่อน้ำหนักทารกและส่วนสูง โดยเฉพาะความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น ร่างกาย ดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการนูแนน (Noonan Syndrome) ซึ่งเป็นโรคที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนในร่างกายที่ส่งผลต่อน้ำหนักทารก
  • เพศ ทารกผู้หญิงและทารกผู้ชายมักมีการเจริญเติบโตของร่างกาย น้ำหนักและส่วนสูงไม่เท่ากัน
  • อาหาร ทารกที่กินนมแม่อาจได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเหมาะสมมากกว่ากินนมผง
  • ฮอร์โมน ความสมดุลของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกายทารก ซึ่งส่งผลต่อน้ำหนักทารกและส่วนสูงได้
  • การนอนหลับ ส่งผลดีต่อการเจริญโตทางร่างกายและพัฒนาการของทารก ซึ่งอาจส่งผลต่อน้ำหนักทารกและส่วนสูงได้

  น้ำหนักทารก และส่วนสูง ของทารกแรกเกิดถึงอายุ 11 เดือน

 • ทารกแรกเกิด ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 3.2 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 49.2 เซนติมเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 3.4 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 49.9 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 1 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 4.2 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 53.7 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 54.7 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 2 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 5.1 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 57.1 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 5.6 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 58.4 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 3 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 5.9 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 59.8 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 6.4 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 61.4 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 4 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 6.4 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 62.1 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 63.9 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 5 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 6.9 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 64 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 7.5 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 65.9 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 6 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 7.3 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 65.7 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 7.9 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 67.6 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 7 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 7.6 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 67.3 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 8.3 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 69.2 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 8 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 8 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 68.8 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 8.6 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 70.6 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 9 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 8.2 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 70.1 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 8.9 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 72 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 10 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 8.5 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 71.5 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 9.2 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 73.3 เซนติเมตร
 • ทารกอายุ 11 เดือน ทารกผู้หญิงควรมีน้ำหนักประมาณ 8.7 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 72.8 เซนติเมตร ส่วนทารกผู้ชายควรมีน้ำหนักประมาณ 9.4 กิโลกรัม และมีส่วนสูงประมาณ 74.5 เซนติเมตร
 • หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงสุสิตา หวังจิรนิรันดร์

  พ่อแม่เลี้ยงลูก · โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


  เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ · แก้ไขล่าสุด 02/03/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา