backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก หรือซีแอลเอ (Conjugated Linoleic Acid)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก หรือซีแอลเอ (Conjugated Linoleic Acid)

ข้อบ่งใช้

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก ใช้สำหรับ

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic Acid) หรือซีแอลเอ (CLA) เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า 6 พบมากในเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงดอกทานตะวัน และน้ำมันดอกคำฝอย

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกนั้นจัดเป็นไขมันทรานส์ แต่เป็นไขมันทรานส์ตามธรรมชาติซึ่งดีต่อสุขภาพ ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเหมือนไขมันทรานส์ที่ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกนิยมนำมาใช้เพื่อ

นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อรักษาไข้ละอองฟาง หอบหืด เสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา ป้องกันโรคมะเร็งเต้านม เสริมสร้างความสามารถในการคิดและการจดจำ ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ ลดความเสี่ยงเบาหวาน ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่การใช้ในกรณีเหล่านี้ ก็ยังต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ดี มีงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกช่วยลดไขมันในร่างกายและฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น อาการเลือดออกผิดปกติ โรคเบาหวาน
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมกรดอัลฟาไลโนเลนิก ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย จากการใช้กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อสภาวะอื่นๆ

การผ่าตัด

ควรหยุดใช้กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก ได้แก่

  • ท้องเสีย
  • อุจจาระร่วง
  • คลื่นไส้
  • อ่อนเพลีย

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่น นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รับประทานกรดคอนจุเกเตดไลโนลีอิกในปริมาณเฉลี่ย 15-174 มิลลิกรัม ต่อวัน

ปริมาณในการใช้สารนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาเสริมนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

รูปแบบของกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก

กรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิกอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

  • แคปซูล 750 มิลลิกรัม 1000 มิลลิกรัม และ 1250 มิลลิกรัม

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 12/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา