คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ดีคอนดีน (Decondine)

ข้อบ่งใช้ ดีคอนดีน|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา
ดีคอนดีน (Decondine)

ยา ดีคอนดีน (Decondine) ประกอบด้วยตัวยา ไตรโพรลิดีน และ ซูโดเอฟีดรีน ใช้เพื่อรักษาอาการคัดจมูกและโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน

ข้อบ่งใช้ ดีคอนดีน

ยา ดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์) ใช้สำหรับ

ยา ดีคอนดีน (Decondine) ใช้เพื่อรักษาอาการคัดจมูกและระบบทางเดินหายใจ โรคหวัด โรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (sinusitis) และโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis)

วิธีการใช้ยาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์)

 • รับประทานยาดีคอนดีนตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • ควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาดีคอนดีน
 • โปรดปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรักษายาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์)

ยาดีคอนดีน ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาดีคอนดีน บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาดีคอนดีนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาดีคอนดีน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์)

ผลข้างเคียงบางส่วนมีดังนี้

 • ปากแห้ง
 • จมูกแห้ง และคอแห้ง
 • สงบ
 • ง่วงนอน
 • วิงเวียน
 • มีการเคลื่อนไหวสอดประสานที่ไม่ดี

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาดีคอนดีน อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาในกลุ่มซิมพาโทมิเมติคอื่นๆ (sympathomimetic agents)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressant)
 • ยาออกฤทธิ์กระตุ้นจิตใจ (psychostimulants) ที่คล้ายกับยาแอมเฟตามีน (Amphetamine)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ (MAOIs)
 • ยากัวเนธิดีน (Guanethidine)
 • ยาเบทานิดีน (Bethanidine)
 • ยาเมทิลโดปา (Methyldopa)
 • ยารีเซอร์พีน (Reserpine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาดีคอนดีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาดีคอนดีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเอ็มเอโอ อินฮิบิเตอร์ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรง หรือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (coronary artery disease)
 • ผู้ป่วยที่แพ้ต่อยาในกลุ่มซิมพาโทมิเมติคที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกหรือไซนัส

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่คือ

 • สำหรับยาเม็ด รับประทาน 1 เม็ด 2 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง
 • สำหรับยาน้ำเชื่อม รับประทาน 10 มล. 2 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง

ขนาดยาดีคอนดีน (ไตรโพรลิดีน ไฮโดรคลอไรด์ และซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์) สำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปีคือ

 • สำหรับยาเม็ด รับประทาน 1 เม็ด 2 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง
 • สำหรับยาน้ำเชื่อม รับประทาน 10 มล. 2 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด
 • ยาน้ำเชื่อม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Decondine. http://www.ndrugs.com/?s=decondine. Accessed May 4, 2017.

Decondine. http://www.tabletwise.com/singapore/decondine-tablet. Accessed May 4, 2017.

Decondine. http://www.medicatione.com/?c=drug&s=decondine. Accessed May 4, 2017.

Decondine. http://www.gmedication.com/?s=decondine. Accessed May 4, 2017.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 21/09/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์