backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

บุสโคพาน® (Buscopan®)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 27/12/2021

บุสโคพาน® (Buscopan®)

บุสโคพาน® (Buscopan®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine butylbromide) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบเป็นระยะ

ข้อบ่งใช้

บุสโคพาน® ใช้สำหรับ

บุสโคพาน® (Buscopan®) ประกอบด้วยตัวยาหลักคือ ไฮออสซีน บิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine butylbromide) ใช้เพื่อบรรเทาอาการอาการปวดท้องแบบปวดบีบที่เป็นระยะซึ่งเกิดจากอาการกล้ามเนื้อกระตุกในระบบทางเดินอาหาร หรือระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนี้

 • อาการกระตุกในกระเพาะอาหาร ลำไส้ หรือท่อน้ำดี รวมถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคไอบีเอส หรือลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome, IBS)
 • อาการกระตุกในกระเพาะปัสสาวะ หรือระบบทางเดินปัสสาวะ
 • วิธีการใช้บุสโคพาน® 

  ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนด โดยกลืนยาลงไปทั้งเม็ดพร้อมกับดื่มน้ำหนึ่งแล้ว รับประทานยาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนใช้ยาลดกรดหรือยาแก้ท้องเสียบางประเภท เช่น ยาประเภทคาโอลิน-เพคติน (kaolin-pectin type)

  การเก็บรักษาบุสโคพาน®

 • บุสโคพาน®ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง และหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย
 • ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำ หรือช่องแช่แข็ง
 • ไม่ควรทิ้งบุสโคพาน® ลงในชักโครก หรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง
 • เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง
 • บุสโคพาน บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน หากคุณมีข้อกังวล หรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากเภสัชกร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งได้ในทันที

  ข้อควรระวังและคำเตือน

  ข้อควรรู้ก่อนใช้บุสโคพาน®

  ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพร อาหารเสริม หรือยาทางเลือกอื่น ๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์ หรือไม่ออกฤทธิ์ของ บุสโคพาน
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
  • ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ

  ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  ยังไม่มีงานวิจัยที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

  ผลข้างเคียง

  ผลข้างเคียงของการใช้บุสโคพาน®

  การใช้ บุสโคพาน อาจสามารถทำให้คุณเกิดอาการท้องผูก ปากแห้ง ปัสสาวะติดขัด หรือคลื่นไส้ หากอาการเหล่านี้มีความรุนแรงมากขึ้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที รวมถึงผลข้างเคียงที่พบได้ยาก เช่น ผดผื่น คัน บวมที่มือหรือเท้า หายใจติดขัด ชีพจรเพิ่มขึ้น วิงเวียน ท้องร่วง มีปัญหากับการมองเห็น เป็นต้น

  ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงเพิ่มเติม โปรดปรึกษากับแพทย์ หรือเภสัชกรอีกครั้งได้เพื่อคลายข้อกังวลใจได้ค่ะ

  ปฏิกิริยาของยา

  ปฏิกิริยากับยาอื่น

  บุสโคพาน® อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรบอกแพทย์ หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อใช้เอง และสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด ๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

  ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ ได้แก่

 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรซิลิก (tricyclic type)
 • ยาในกลุ่มเอ็มเอโออินฮิบิเตอร์ (MAO Inhibitors) เช่น ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาทรานีลไซโพรมีน (tranylcypromine) ยาไอโซคาร์โบซาซิด (isocarboxazid) ยาเซเลจิลีน (selegiline) ยาฟูราโซลิโดน (furazolidone)
 • ยาควินิดีน (Quinidine)
 • ยาอะแมนทาดีน (Amantadine)
 • ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) เช่นยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาแอนติโคลิเนอร์จิก (Anticholinergics)
 • อาหารเสริมโพแทสเซียมคลอไรด์
 • ยาลดกรด
 • ยาแก้ท้องเสียประเภทดูดซับ (เช่นยาประเภทคาโอลิน-เพคติน)
 • ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

  บุสโคพาน อาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

  ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

  บุสโคพาน®อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะหากคุณมีประวัติของโรคเกี่ยวข้องกับดวงตา โรคหัวใจ ภาวะต่อมลูกหมากโตในเพศชาย โรคภูมิแพ้ โรคกระเพาะอาหาร หรือลำไส้ 

  ขนาดยา

  ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ขนาดยาบุสโคพาน® สำหรับผู้ใหญ่

  • ขนาดยาปกติของยาเม็ด คือยาเม็ดที่มีขนาด 10 มก. รับประทาน วันละ 1 หรือ 2 เม็ด หากจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นประจำ ขนาดยาปกติจะอยู่ที่ 1 เม็ด วันละ 3-5 ครั้ง และมีขนาดยาสูงสุดคือ 6 เม็ดต่อวัน
  • สำหรับยาในรูปแบบฉีด ขนาดยาปกติคือ 10-20 มก. โดยฉีดเข้าสู่กล้ามเนื้อ หลอดเลือดดำ หรือใต้ผิวหนัง ขนาดยาต่อวันสูงสุดคือ 100 มก.

  ขนาดยาบุสโคพาน® สำหรับเด็ก

  ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

  รูปแบบของยา

  ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • บุสโคพาน® รูปแบบเม็ด 10 มก.
  • บุสโคพาน® สำหรับฉีด 20 มก./มล.

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมรับประทานยาควรรีบรับประทานทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปรับประทานยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 27/12/2021

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา