backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

วิตามินบี 15 (Vitamin B15) หรือกรดแพงเกมิก (Pangamic Acid)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

วิตามินบี 15 (Vitamin B15) หรือกรดแพงเกมิก (Pangamic Acid)

วิตามินบี 15 (Vitamin B15) หรือกรดแพงเกมิก (Pangamic Acid)

ข้อบ่งใช้

วิตามินบี 15 ใช้สำหรับ

วิตามินบี 15 (Vitamin B15) หรือกรดแพงเกมิก (Pangamic Acid) เป็นสารที่มีส่วนประกอบ เช่น โซเดียม กลูโคเนต ไกลซีน แคลเซียม กลูโคเนต แคลเซียมคลอไรด์ เซลลูโลส กรดสเรียริก บางสูตรอาจมีกรดอะมิโนจำเป็น ดี-กลูโคโน ไดเมทิล (D-gluconodimethyl aminoacetic acid) ที่ได้จากเนื้อเมล็ดแอปริคอต (Apricot Kernel) หรือรำข้าว เป็นส่วนประกอบด้วย นอกจากจะอยู่ในรูปแบบสารสังเคราะห์แล้ว คุณยังสามารถหาสารนี้ได้จากอาหาร เช่น เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดงา ข้าวกล้อง แอปริคอต ธัญพืช รวมถึงในรูปแบบอาหารเสริมด้วย

แม้บางประเทศจะยังไม่รับรองว่ากรดแพงเกมิก (Pangamic Acid) นี้อยู่ในกลุ่มของวิตามิน แต่ก็นิยมนำมาใช้สำหรับอาการดังต่อไปนี้

 • เพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย 
 • โรคหอบหืด
 • กลากเกลื้อนหรือโรคผิวหนังอื่นๆ
 • เสริมการทำงานของปอด
 • อาการบาดเจ็บที่เส้นประสาท และปัญหาข้อต่อ
 • การติดแอลกอฮอลล์
 • อาการเหนื่อยล้า
 • ภาวะคอเลสเตอรอลสูง

อาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่นๆ ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของวิตามินบี 15

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสารชนิดนี้ยังมีไม่เพียงพอ และถึงแม้ว่ากรดแพงเกมิกจะถูกเรียกว่าเป็นวิตามิน แต่ก็ยังไม่มีการรับรองว่าเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายเฉกเช่นวิตามินชนิดอื่นๆ คุณจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้ง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้วิตามินบี 15

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารนี้ หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และการบริโภคอาหารเสริมจากสารชนิดนี้ ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

สารนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีการรับรองส่วนประกอบที่แน่ชัด จึงอาจมีสารที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตรได้ เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

โรคไต

สารนี้อาจทำให้เกิดนิ่วในไตหรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับไตหรือทำให้อาการของโรคไตแย่ลงได้เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้วิตามินบี 15

สารเคมีที่พบในวิตามินบี 15 หรือกรดแพงเกมิกอาจก่อมะเร็งได้

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

วิตามินบี 15 หรือกรดแพงเกมิกอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังใช้ยาเหล่านี้

เนื่องจากจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น อีกทั้งกรดแพงเกมิกบางสูตร อาจมีแคลเซียมเป็นส่วนผสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจ รวมถึงอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา และการเกิดผลข้างเคียงจากยาได้

 • ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง (ยาต้านแคลเซียม)

เช่น ยาไนเฟดิพีน (Nifedipine) ยาเวอราปามิล (Verapamil) ดิลไทอะเซม (Diltiazem) ฟิโลดิปีน (Felodipine) แอมโลดิปีน (Amlodipine) เนื่องจากอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา

 • ยาขับน้ำ หรือยาขับปัสสาวะ

เช่น ยาไฮโดรคลอโรไทเอไซด์ (Hydrochlorothiazide) อินดาพาไมด์ (Indapamide) ยาเมโทลาโซน (Metolazone) เนื่องจากหากคุณสารนี้ในปริมาณมากร่วมกับยาขับน้ำ อาจทำให้ร่างกายได้รับแคลเซียมมากเกินไป  จนส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต และอาจทำให้เกิดโรคไตได้

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของวิตามินบี 15 หรือกรดแพงเกมิก

ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้อาหารเสริมอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของวิตามินบี 15 หรือกรดแพงเกมิก

อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

 • แคปซูล
 • ยาน้ำสำหรับฉีด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ · แก้ไขล่าสุด 09/02/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา